Za dijake natisni E-pošta

DIJAŠKA SKUPNOST 2013/14

V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnost, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Slednja je nepolitična organizacija, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Dijaki Gimnazije Ptuj so organizirani v Dijaški skupnosti Gimnazije Ptuj, ko jo sestavljajo predstavnice oz. predstavniki vseh razredov, ki na sejah zastopajo interese dijakov njihovega razreda, posredujejo predloge, mnenja, kritike ..., ki se nanašajo na dolžnosti in pravice dijakov Gimnazije Ptuj. Seje dijaške skupnosti, ki so sklicane praviloma enkrat mesečno, vodi predsednik/ca dijaške skupnosti, ob njegovi morebitni odsotnosti to funkcijo prevzame podpredsednik/ca. Celotno delo je koordinirano s strani širšega predsedstva (predstavnik/ca dijakov v svetu šole, predstavnik/ca odbora za kulturo, predstavnik/caodbor za šport,  varuh/inja dijakovih pravic, tajnik/ca,  tehnični vodja). Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki je profesor/ica na šoli, njegova/njena vloga je pomoč pri organizaciji in delovanju skupnosti.

FUNKCIJE V DIJAŠKI SKUPNOSTI
Predsednik dijaške skupnosti: Žan Merc, 2. c
Tajnica in podpredsednica: Klara Petek, 2. c
Kulturna organizatorka: Vida Bigec, 2. c
Športni organizator: Tim Pučko, 1. š
Novinarka: Saša Milošič, 3. d
Varuhinja dijakovih pravic: Veronika Domjan, 3. š
Predstavnica v svetu šole: Rebeka Visenjak, 2. d
Tehnični vodja: Mitja Kostanjevec, 2. b

ZAPISNIKI SESTANKOV DIJAŠKE SKUPNOSTI

ZAPISNIK 3. SESTANKA
ZAPISNIK 4. SESTANKA

.                                                                                                                                      .

DIJAŠKA SKUPNOST 2012/13
DIJAŠKA SKUPNOST 2011/12

.                                                                                                                                      .

MENTORICA: Alenka Šuman Irgolič, profesorica matematike