OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 2018/19 natisni E-pošta

OBVEZNI DEL 2018/2019

IZBIRNI DEL 2018/2019

NAVODILA ZA DIJAKE

POTRDILO ZA ZUNANJE USTANOVE

.                                                                                                                                    

OBVEZNI DEL 2017/18

IZBIRNI DEL 2017/18

.                                                                                                                                   .

OIV 2016/17

OBVEZNI DEL 2016/17

IZBIRNI DEL 2016/17


.                                                                                                                                   .

I.  Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah.

II. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti
•  niti predmeti
•  niti nadomestilo za pouk
•  niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.

III.  Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:
v 1. letniku 90 ur,
v 2. letniku 90 ur,
v 3. letniku 90 ur in
v 4. letniku 30 ur.

IV. Obvezne izbirne vsebine se delijo na:     
1. vsebine, obvezne za vse,
2. vsebine, obvezne za tip gimnazije,
3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.


Obvezni del je sestavljen iz:

KIZ (knjižnično informacijskega znanja),
športnih dni (1., 2., 3., 4. letnik),
kulturno umetniških vsebin-gledaliških, plesnih, glasbenih predstav, razstav, koncertov... (1., 2., 3., 4. letnik),
likovnih delavnic,
zdravstvene vzgoje,
zaključne ekskurzije,
vzgoja za družino mir in nasilje,
državljanska kultura.

Izbirni del ni z urami omejen in vanj sodijo vse dodatne ponujene dejavnosti šole.

Prosta izbira - dijakom se prizna 20 ur dejavnosti, ki jih obiskujejo v institucijah izven šole (kulturno umetniška in druga društva, športni klubi, glasbene šole, gledališki abonmaji...).