Inovacijski projekt natisni E-pošta

GIMNAZIJCI IN KARIERA – IZ UČILNICE V ŽIVLJENJE

Projekt je prijavljen na Zavodu za šolstvo RS. V šolskem letu 2016/17 so v projekt vključeni dijaki oddelčne skupnosti 3. c.

Prijaviteljica projekta je Aleksandra Pal, učiteljica angleščine in razredničarka 3. c, sodelujeta pa še Darja Rokavec, pedagoginja, ter Alenka Baum, učiteljica sociologije.
Namen projekta je povezati predmetni področji angleščine in sociologije ter karierne orientacije s praktičnim raziskovanjem poklicnih področij.
Začetni cilj projekta je dijakom pomagati prepoznati njihove osebnostne lastnosti, ki so jim lahko v pomoč pri usmerjanju v poklicno področje ter omogočiti obravnavo učne snovi pri angleščini in sociologiji, povezane s področjem poklicne kariere, na čim višji ravni.

DEJAVNOSTI
POUK ANGLEŠČINE: obravnava enote o poklicih, besedišče, prednosti in slabosti, prepoznavanje veščin, kompetenc, vrst inteligence; pisanje uradnega pisma, pisanje poročila (maturitetni tip naloge).
POUK SOCIOLOGIJE: intervju, anketa, mladi
KARIERNA ORIENTACIJA (razredne ure): po delovnem načrtu karierne orientacije za 3. letnik
EKSKURZIJI: naravoslovje (Fakulteta za energetiko Krško), družboslovje (institucije v Ljubljani)
SAMOSTOJNO DELO DIJAKOV: delni »job-shadowing«: raziskovanje določenega poklica, npr. izvajanje intervjujev z zaposlenimi v določenih poklicih v lokalni skupnosti.

.                                                                                                                                                                                       .

3. c-razred nadaljujej z dejavnostmi v okviru inovacijskega projekta

V četrtek, 22. decembra 2016, sta nas zraven razredničarke pri uri angleščine pričakali tudi pedagoginja Darja Rokavec in gospa Vesna Miloševič Zupančič. Gospa Vesna nam je na zanimiv način predstavila pomembnost študentskega dela. Na najrazličnejše načine in z vrsto zanimivih primerov  nam je prikazala,  kako pomembno je, da nekatera dela že zdaj opravljamo ter tako pridobivamo izkušnje, razvijamo veščine in kompetence, ki bodo vplivale na našo zaposljivost. Poudarila je pomembne lastnosti, predvsem zanesljivost. Povedala nam je, kako pomembno vlogo bo to lahko imelo v našem nadaljnjem življenju, predvsem pa pri iskanju naše redne službe. Spodbudila nas je tudi, da smo razmislili o naših močnejših področjih in o stvareh, ki jih dobro opravljamo. Ni pomembno, ali si dober v plesu, stikih z ljudmi ali v igranju računalniške igrice. Prepričala nas je, da je lahko še najmanjša stvar, ki jo naredimo dobro, nekega dne koristna v življenju.

Tamara Korpar, 3. c

Foto: Miha Kostanjevec, 3. c


. .                                                                                                                                                                                       .

Ogled laboratorijev Inštituta za energetiko v Krškem

Strokovna ekskurzija

Dijaki 3. c sodelujemo v inovacijskem projektu z naslovom Gimnazijci in kariera – iz učilnice v življenje. V petek, 25. 11. 2016, smo se odpeljali na ogled laboratorijev Inštituta za energetiko v Vrbini pri Krškem. Spremljali sta nas profesorici Aleksandra Pal in Alenka Valentin. Namen obiska je bil spoznati področje energetike kot študijsko, raziskovalno in poklicno področje. Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru ima sedež v Krškem in oddelek v Velenju.
V prostorih laboratorijev so nas zelo prijazno sprejeli dekan fakultete in profesorji. Predstavili so nam svoje izobraževalne in poklicne poti. Na fakulteti predava tudi Brigita Ferčec, doktorica matematike. Bila je dijakinja Gimnazije Ptuj, kjer je vzljubila matematiko, povedala pa je tudi, da je na naši gimnaziji dobila zelo dobre osnove za študij. V skupinah smo si ogledali laboratorije za električne stroje in pogone, za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije, za aero in hidro energetske tehnologije, kjer smo stopili v vetrovnik; navdušil pa nas je tudi laboratorij za virtualni inženiring.
Po kosilu se nam je pripetila manjša nezgoda: restavracija je trenutno obdana z gradbiščem in tik pred našim izvozom so pričeli asfaltirati cesto. Najti smo morali drugo  pot in tako smo nehote spoznavali ta del Slovenije, ki pa se nam je kazal kot labirint gradbišč in poti skozi nižinski gozd.
Z zamudo smo prispeli v Svet energije, interaktivni multimedijski center v Informacijskem središču GEN. Predstavili so nam različne načine pridobivanja energije, zanimivosti o električni energiji in delovanje jedrske elektrarne.
Je za katerega od nas poklicna prihodnost na področju energetike? Veliko pove tudi podatek, da 95 odstotkov diplomantov Fakultete za energetiko dobi zaposlitev  v poklicu, za katerega so se izobraževali.

Romana Kamenšek, 3. c