Svet staršev natisni E-pošta

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

razred

Ime in priimek

1.a

Nataša Jurkovič

1.b

Damijan Plajnšek

1.c

Andrej Arnuga

1.d

Lidija Hameršak Marin

1.š

Maja Majnik Berghaus

2.a

Barbara Rodošek

2.b

Olga Denac

2.c

Katja Arko Kampuš

2.d

Tatjana Kralj Gojčič

2.š

Ines Gotal Kolarič

3.a

Borut Fekonja

3.b

Ervin Koštomaj

3.c

Živa Klobučar

3.dš

Srečko Peklar

4.a

Irena Sarić

4.b

Simona Hojak

4.c

Leonida Volgemut

4.d

Boštjan Tomasino

4.š

Izidor Gnilšek

Predsednik Sveta staršev Gimnazije Ptuj je g. Borut Fekonja.

 

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

SKLEPI SVETA STARŠEV

 

 

Rakuša

Silva