Posvojeni spomenik Gimnazije Ptuj natisni E-pošta
DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH • MLADI POSVOJIJO SPOMENIK

RIMSKA CESTA • Leta 2002 posvojeni spomenik Gimnazije Ptuj

 

 

ZAKAJ?

Zaradi izjemne prometne lege Ptuja v antiki, saj je Ptuj predstavljal svetovno križišče med vzhodom in zahodom in spada med najpomembnejše antično mesto v tem geografskem prostoru.
Ker so danes  ohranjeni samo delci celotnega  veličastnega cestnega omrežja, ki so širši javnosti premalo poznani.
Ker je cesta nekoč in še danes  okno v svet, v drugi širni svet, ki ga je potrebno spoznati, razumeti in njegove pozitivne plati tudi sprejeti in tako napredovati. Cesta je pot, ki pelje v svet novih spoznanj, razumevanj in estetskih lepot.
Ker je pomembno, da dijaki  rimsko cesto in cesto nasploh razumejo kot  neprestano človekovo željo po gibanju, iskanju in spoznavanju.

 

O SPOMENIKU

Spomenik iz 1. stoletja našega štetja je poznan že z najstarejšimi arheološkimi izkopavanji v Sloveniji. Rimska cesta je povezovala današnje slovensko ozemlje z prostorom na vzhodu in zahodom.  Pomemben del je predstavljala trasa Poetovio – Savaria (Ptuj – Sombatel Szombathely).

Rimska cesta je imela izjemen pomen za prostor, saj je spreminjala podobo krajine, urbanizirala življenje in zagotavljala obstoj številnih prebivalcem, tako na področju varnosti, oskrbe in različnih poklicnih dejavnosti.
Zanimivost je tudi ta, da so Rimljani svoje mrtve pokopavali ob prihodu v mesto ob sami cesti, kot bi nam hoteli povedati, da smo vsi samo sopotniki na naši cesti in, da vsi skupaj sestavljamo samo mozaik naše dediščine.

Rimske grobne skrinje pepelnice-najdene ob trasi ceste

Spomenik je pomemben še danes zato, ker nas opozarja na to, da smo že od davnih časov bili del evropskega kulturnega prostora, da so že naši predniki poznali pomen medsebojnih povezav, saj so samo tako lahko obstali na tem zgodovinskem prostoru polnem prepiha. Danes, ko smo se ponovno vrnili v naš skupni dom, ki mu pravimo Evropa, smo samo pometli prah z našega in evropskega spomenika – Rimske ceste, ki je svoj največji obseg na Ptuju imela v 1. stoletju našega štetja. Svoj začetek pa je imela na forumu v Rimu, kjer je stal zlati miljni kamen. Od tod tudi izraz »vse poti vodijo v Rim«.

Zanimivost: Današnja povezava med Z in V Slovenijo teče po stari rimski povezavi Petovia – Celea – Atrans – Emona – Oglej

V KAKŠNEM STANJU SMO NAŠLI SPOMENIK ?

Spomenik leta 2003

 

KAJ SMO NAREDILI?

I.    Anketirali smo170 mimoidočih Ptujčanov in 200 dijakov Gimnazije Ptuj.

Nekaj rezultatov ankete!

1. ALI JE BIL PTUJ V RIMSKEM ČASU POMEMBNO MESTO?

2.  KAKO SE JE IMENOVAL?

3. ALI JE SKOZI PTUJ VODILA POMEMBNA RIMSKA POT?

4. ALI SO ARHEOLOGI NAŠLI OSTANKE TE CESTE NA PTUJU?               5. KJE  NA PTUJU SO JIH NAŠLI?

 

II.    Povezali smo se z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, izpostava Ptuj.

 

III.    Učili smo se od Marije Lubšina Tušek, univ. dipl. arheologinje, konservatorke in konservatorske svetovalke.

IV.    Predstavili smo svoje ugotovitve in opozorili na skrb za spomenik.

Spomenik leta 2004


V.    Z arheologi smo poiskali sodobne trase nekdanje Rimske ceste.

 

VI.    Ustvarjali na temo cesta.

Strip projektne skupine dijakov za predstavitev spomenika.

Kolaž sestavljen iz risb dijakov 1. letnikov, ki so jih ustvarili pri pouku umetnostne vzgoje.