XIII. Tekmovanje mladih zgodovinarjev natisni E-pošta

► Tema tekmovanja je: „Propad vzhodnega bloka in proces demokratizacije

1.Šolsko tekmovanje bo izpeljano na vseh prijavljenih šolah istočasno, in sicer v sredo, 29. januarja 2014, med 14.00 in 15.00 uro.
Prijavljeni dijaki boste pisali enotno testno polo, ki jo bo sestavil organizacijski odbor tekmovanja.  Zainteresirani dijaki se prijavite učiteljem zgodovine do 20. januarja 2014.
2. Tekmovanje bo izvedeno diferencirano za gimnazije in srednje strokovne šole.

► Državno srednješolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev bo v šolskem letu 2013/14 izpeljano v soboto, 22. marca 2014, na Srednji šoli Slovenska Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica.  (udeležba najboljših treh)

LITERATURA  ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE

Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)
1) Gabrič A., Režek M., Zgodovina 4, DZS, Ljubljana, 2011, s. 116 – 123, 124 – 128, 129 – 131, 206 – 218.
2) Repe B., Sodobna Zgodovina, Modrijan, Ljubljana, 2006, s. 211 – 212, 253 – 255,
268    – 269, 272.
3) Repe B., Naša doba, DZS, Ljubljana, 1995, s. 259 – 262, 288 – 290, 315 – 319.
4) The Times, Atlas evropske zgodovine, Slovenska Knjiga, Ljubljana 1995 / 1996,
s. 188 – 191.

Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)
1) Judt, Tony Povojna Evropa: 1945-2005. Druga knjiga, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007.-(Zbirka Premiki), str. 672-726
2) Temna stran meseca : kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji, ur. Drago Jančar - Ljubljana : Nova revija, 1998, str. 11-23, 365-379
3) Slovenska kronika 20. stoletja (več avtorjev; ur. Marjan Drnovšek, Drago Bajt, fotografija Marjan Paternoster), Ljubljana : Nova revija, 1997, str. 373, 377-378, 389, 390-391, 400, 409, 411-415, 419, 422, 427, 428-429, 432-435, 436, 453-454
4) Bistriški zbornik II., Zveza kulturnih organizacij občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1990, str. 24 – 28, 144 – 159, 223 – 225
5) Šerbelj F., Bistriški grad, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2005, str. 15 – 30, 44 – 48
6) Orožen Adamič M., Perko D., Kladnik D., Priročni krajevni leksikon Slovenije, DZS, Ljubljana, 1996, str. 275
7) Melik A., Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino, Slovenska matica, Ljubljana 1957, str. 354 - 358