Tekmovanje v znanju geografije natisni E-pošta

V  letošnjem šolskem letu razpisujemo tekmovanje iz znanja geografije za dijake vseh letnikov. Tema letošnjega tekmovanja je »Voda in njena vloga v pokrajini«. Tekmovanje je posamično in je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. V pisnem delu preverjamo znanje iz predpisane literature, v terenskem delu pa sposobnost opazovanja in orientacije. Tekmovanje poteka na šolski, območni in državni ravni, najuspešnejši dijaki pa se udeležijo   Geografske olimpijade.

Šolsko tekmovanje, ki bo potekalo 6. 2. 2014, je sestavljeno iz pisnega dela.  V testnem delu tekmovanja se preverja znanje po izbrani in določeni  literaturi in lahko obsega tudi vprašanja iz splošnega znanja geografije. Dijaki se na šolsko tekmovanje prijavite pri profesorjih geografije najkasneje do 25. 1. 2014.

Šolsko tekmovanje: četrtek, 6. februar 2014
Območno tekmovanje: 12. marec 2014
Državno tekmovanje: 15. april 2014
Geografska olimpijada: avgust 2014

SEZNAM PRIPOROČENE LITERATURE

Šolsko tekmovanje
1.   http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda (VODA SPLOŠNO)
2.    http://sl.wikipedia.org/wiki/Reka (reka)
3.    http://www.dlib.si/results/?query='keywords%3dgeografski+obzornik+reke'&pageSize=25 (reka Mura)
4.  http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JLWVF8SC/?query=%27keywords%3dgeografski+obzornik++poplave%27&pageSize=25 (poplave v Evropi in svetu)
5.    http://www.slideshare.net/guest266d7b/geographywater-presentation (chapter 13)

Območno tekmovanje (dodatno k šolskemu)

1.   http://www.slovenia.info/?jezero=0&lng=1 (jezera splošno)
2.   http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/030300-Kopanje%20jezera%20K.pdf (jezera in priporočila)
3.   http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/026903-Zgibanka%20KV%202011%20K.pdf (kopanje užitek)
4.    http://www.bwt-filter.si/voda-magnezij/voda-dragocena-dobrina/pitna-voda-in-njen-pomen (VODA ŽIVILO)
5.    http://egradiva.gis.si/web/3.-letnik-geografija/evropa-naravno (Evropa in morje, Reke in jezera Evrope)


Državno tekmovanje  (dodatno k šolskemu in območnemu)

1.http://www.dlib.si/results/?pageSize=25&fyear=2003&frelation=Geografski+obzornik&query=%27rele%253dGeografski%2bobzornik%40AND%40year%3d2003%40AND%40issue%3d3%2f4%27&fUDC=Geografija (2 članka: Kopenske vode v geografskem okolju, Voda v pokrajini)
2.    http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/zazivimo_z_vodo.pdf (priročnik)
3.    http://www.slideshare.net/guest266d7b/geographywater-presentation (chapter 14)