Šolsko tekmovanje v znanju zgodovine natisni E-pošta

Tudi v tem šolskem letu smo se učitelji zgodovine odločili, da bo naša šola sodelovala na tekmovanju mladih zgodovinarjev, ki ga organizira Društvo učiteljev zgodovine Slovenije. Izbrana je bila tema Rimljani na Slovenskem.
Šolsko tekmovanje je potekalo v četrtek, 29. januarja 2015, istočasno na vseh prijavljenih šolah, ločeno za gimnazije in strokovne šole. Prijavilo se je 24 dijakov, udeležilo pa se ga je 17 dijakov in sicer iz oddelkov 1. a, 1. b, 1. c, 1. š, 2. a, 2. c, 3. a, 3. b, 3. c  in 4. d.
Žal se je upravičeno pojavilo nezadovoljstvo tekmovalcev, saj je bil večji poudarek na vprašanjih o rimski državi, manjši delež pa je bil posvečen našim krajem. Kljub temu je petim  dijakom uspelo doseči bronasto priznanje. Najuspešnejša je bila Saša Milošič (4. d), drugo mesto sta si delila Blaž Hazemali (3. b) in Špela Vučak (3. a), četrta  sta bila Žan Merc (3. c) in Romana Kamenšek (1. c).

Ekipo za XIV. državno tekmovanje meseca marca v Ljubljani bodo sestavljali Saša, Blaž in Žan. Upamo, da bodo dobro poznali značilnosti naših krajev pod rimsko oblastjo, saj ravno naša šola izhaja iz nekdaj zelo pomembnega rimskega okolja.

Jelka Kokol Plošinjak, mentorica