Državno tekmovanje v znanju zgodovine – velik uspeh natisni E-pošta

Po januarski izvedbi šolskega tekmovanja so sledile intenzivne priprave na XIV. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev. Trije najuspešnejši dijaki, Saša Milošič (4. d), Žan Merc (3. c) in Blaž Hazemali (3. b),  so kljub  napornemu  šolskemu urniku našli čas za priprave na  temo Rimljani na Slovenskem. Pozornost smo posvečali političnemu, družbenemu in gospodarskemu razvoju celotne  rimske države. Antična rimska dediščina na današnjih tleh pa je vključevala upravno delitev, vsakdanje  življenje - materialno in duhovno kulturo, povezano  z najpomembnejšimi kraji.
Tekmovanje je potekalo na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani v soboto, 7. marca 2015.
Po prihodu na šolo je po otvoritvi sledilo  individualno tekmovanje, ki je trajalo eno uro. Istočasno je potekalo tudi tekmovanje strokovnih šol. Po pisnem delu so bili naši dijaki dobro razpoloženi in so komaj čakali, da pridobljeno znanje pokažejo še na terenskem delu. Podali so se na predvideno pot po mestu, kjer so na več točkah, kar precej oddaljenih od šole, morali prepoznati značilnosti rimskih ostalin nekdanje Emone in splošne značilnosti rimske dobe.
Polni različnih vtisov smo pričakali razglasitev rezultatov, kjer smo bili nagrajeni za ves trud. Blažu Hazemaliju je uspel enkraten rezultat. Uvrstil se je med najboljše dijake v državi, saj je dobil zlato priznanje in si tako polepšal praznovanje rojstnega dne. Zelo uspešna sta bila tudi ostala dva člana ekipe, Saša in Žan, ki sta dosegla bronasto priznanje. Tudi ekipni rezultat, kjer se upoštevajo posamični pisni dosežki  in terenski del, je bil izvrsten. Udeleženih je bilo 52 gimnazij, naša šola je dosegla deseto mesto, z malo sreče pa bi bili še višje.
Kot mentorica želim poudariti, da smo lahko srečni, da imamo dijake, ki s takšno motivacijo pristopijo k dodatnemu  šolskemu delu in zgledno zastopajo šolo.
Blaž, Saša, Žan – hvala in vse čestitke.

Jelka Kokol Plošinjak, mentorica

Srebrna Saša in Žan ter zlati Blaž