Novice in pravljice so gradile most med Evropo in Azijo natisni E-pošta

Po dveh uspešnih projektih v azijsko-evropski učilnici, ki deluje v okviru Asia-Europe Fundation/Azijsko-Evropska fundacija – (ASEF), sva se tudi v tem šolskem letu odločili, da dijake povabiva k sodelovanju. V virtualni učilnici  vrstniki iz Evrope in Azije raziskujejo na določeno temo, se spoznavajo, delijo svoj pogled na svet in se tudi veliko naučijo. Izmed šestindvajsetih razpisanih projektov  (http://aec.asef.org/projects/current_projects.html) sva izbrali dva, CNN – Class Network News in  The World of Picture Books. Ob izbrani temi pa je vedno poudarek tudi na spletnih orodjih, ki jih sodelujoči spoznavajo in uporabljajo pri izvedbi projekta. To so didaktična orodja, ki bogatijo šolsko in vsakodnevno delo dijakov in mentorjev sodelujočih držav tudi po zaključenem projektu. V spletni učilnici je poudarjeno timsko in sodelovalno delo ter vseživljenjsko učenje, medkulturni dialog, krepitev digitalne in spletne pismenosti ter oblikovanje partnerske mreže v okviru izvajanja skupnih spletnih projektov. Projekti so vodeni tako, da spodbujajo izvirnost in ustvarjalnost, spoštujejo različnost, razvijajo radovednost in spoštovanje vnaprej dogovorjenih pravil. Vse to uspeva brez ocen. Uspeh se meri z zadovoljstvom sodelujočih in stkanih prijateljstvih med mladimi.

CNN – Class Network News

Dijaki, ki jih zanimajo mediji in oblikovanje novic, so se v projektu CNN Class Network News z vrstniki iz Malezije, Indije, Irske, Švedske in Litve podali na pot odkrivanja sveta novic, delo pa je koordinirala šola s Finske.
Spremljali smo različne novice (šport, politika, okolje, izobraževanje, kultura …) v tiskanih in spletnih medijih, na televiziji in po radiu. Učili smo se kaj je novica, kaj je njen glavni namen,  kako se novica oblikuje, ali predstavlja različne poglede in stališča,  je zgolj enostranska, kako so izbrani argumenti, ki novico podpirajo, kako odraža trenutno situacijo v  državi in kako novice brati. Primerjali smo iste novice objavljene v različnih medijih. Učili smo se o kritičnem sprejemanju novic in si preko FB skupine novice in spoznanja izmenjavali in jih komentirali.
S pomočjo spletnega orodja Network –Textexture in Tagxedo smo izbrane novice tudi vizualizirali. Po zaključenih teoretičnih  korakih smo se lotili izdelave lastne novice. Odločili smo se, da v triminutnem prispevku iz Slovenije predstavimo glasbeno dogajanje in medkulturni dialog na naši šoli.
Na ptujski televiziji PeTV smo se poučili o fazah priprave novice od idejne zasnove, pisanja novice, snemanja slike in zvoka v studiu in na terenu do montiranja, oblikovanja uvodne in zaključne špice. Preizkusili smo se v branju z »bobna«, se poučili o pomenu »green screen« ozadja, snemanja »off – a« in možnostih, ki jih daje računalniška grafika za vizualne učinke na televiziji.
Koordinatorska šola je nacionalne CNN novice  sestavila v »čisto ta pravo« CNN oddajo, ki  si jo lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=qhoSsjV5XGw&feature=youtu.be.
Ptujski gimnazijci: Anja Drevenšek, Evelin Frčec, Maruša Kocbek, Nuša Markež,  Eva Petrovič, Lucija Sevšek, Karin Zavrnik in Adam Veselič, so se, kot pravijo sami, za sodelovanje v projektu AEC – CNN odločili, ker so želeli preko spletne učilnice vzpostaviti stike z dijaki iz sodelujočih držav in jih bolje spoznati. Želeli pa so se tudi naučiti nekaj o kritični medijski pismenosti in o tem, kako posneti dobro novico, oziroma video. Sprva se jim je naloga zdela zelo težka, a so sčasoma postajali pogumnejši. Ob opazovanju profesionalcev pri delu in izkušnjah, ki so jih pridobivali ob izpolnjevanju nalog v projektu, so se naučili veliko novega o medijih in o oblikovanju novic. Ugotovili so, da to delo sploh ni tako enostavno, kot je videti na prvi pogled, a na koncu jim je le uspelo posneti dobro novico. Stkali so nova poznanstva in ob oblikovanju skupne oddaje spoznali, kako vidijo svet okrog sebe vrstniki iz drugih držav in kontinentov.

The World of Picture Books

Dijakinje Rebeka Visenjak, Špela Horvat, Maruša Kocbek, Nina Kozoderc, Nika Kozoderc, Ana Vertič, pa so se preko FB skupine vključile v projekt The World of Picture Books. Projekt je koordinirala šola iz Nizozemske. Po uvodnih predstavitvah smo predstavili najbolj priljubljene slovenske slikanice, preko predstavitev sodelujočih iz Indije, Singapurja, Malezije, Filipinov in Nizozemske pa spoznali njihove najpopularnejše slikanice. Cilj projekta je bil oblikovati interaktivne bralne biografije in primerjati svojo priljubljeno slikanico z izbrano slikanico iz sodelujočih držav. Spoznali smo tudi spletna orodja Moovly, Prezi in Gloster. Objavili smo svojo digitalno slikanico Pravljične škatlice, nastalo na osnovi istoimenske razstave, ki ste si jo lahko v lanskem in letošnjem šolskem letu ogledali v šolski knjižnici. Slikanico sta oblikovali avtorici razstave Špela Horvat in Rebeka Visenjak. Nizozemske udeležence je najbolj navdušila naša ilustratorka Lila Prap, ki smo jo v projektu predstavili s slikanico Zakaj in so jo primerjali z nizozemsko slikanico Gosenica. Skozi aktivnosti v projektu smo obudili otroka v sebi in pokukali v pravljični svet avtorjev sodelujočih evropskih in azijskih šol. Ponovno smo ugotovili, da so pravljice univerzalne in sodijo v skupni spomin človeštva, ne glede v katerem jezikovnem okolju in v katerem obdobju nastanejo in ne glede na to, koliko smo stari.

Jelka Kosi in Darja Rokavec