Družabna igra RIMLJAN, NE JEZI SE! natisni E-pošta

Dijaki 4. letnikov smo v okviru projekta Dijaki posvojijo spomenik, ki poteka pod okriljem Unesca, ustvarili svojo družabno igro Rimljan, ne jezi se!. Zamisel smo dobili že v lanskem šolskem letu, večino pa smo realizirali med letošnjim projektnim tednom. Za osrednjo temo smo si izbrali Rimsko cesto, naš cilj pa je dijakom podati znanje o rimskem imperiju na zabaven in razvedrilen način. Igro smo zasnovali kot poenostavljen zemljevid, kjer vse poti  vodijo v središče – Rim. Tekmovalci – posamezniki ali pa ekipe odgovarjajo na vprašanja iz treh sklopov, na voljo pa so jim tudi joker vprašanja.
Naša mentorica, profesorica Jelka Kokol Plošinjak, nam je odstopila nekaj svojih ur, da smo svoje delo lahko predstavili tudi dijakom. Dobili smo vtis, da so nad igro navdušeni prav tako kot mi, vendar nismo povsem prepričani, če ni temu morda botrovalo dejstvo, da so lahko uro zgodovine preživeli brez dolgočasnih učbenikov na klopeh. Igro seveda nameravamo predstaviti tudi ostalim dijakom na šoli.
Priložnost, da se pokažemo tudi pred širšim občinstvom, se nam je ponudila v četrtek, 31. marca 2016, ko smo se v družbi dijakov Ekonomske šole Ptuj, učencev Osnovne šole Cirkovce ter vzgojiteljic Vrtca Ptuj odpeljali v Ljubljano, kjer smo v Cankarjevem domu sodelovali na kulturnem bazarju. Čeprav je bila igra za mlajše obiskovalce nekoliko prevelik zalogaj, smo od učiteljev, profesorjev in ljubiteljskih zgodovinarjev prejeli veliko pohval, pa tudi nekaj ponudb za nakup igre. Žal jim želje še nismo mogli uresničiti, vendar upamo, da bomo našo igro čez nekaj časa lahko zagledali  na policah v trgovinah ali kje drugje.

Pri projektu smo sodelovali: Vida Bigec, Sara Vučkovič, Ela Peklar, Klara Petek, Tjaša Žgavc, Tjaša Hazenmali, Žan Merc, Eva Majerič in  mentorica, profesorica Jelka Kokol Plošinjak.

Eva Majerič, 4. c


Družabna igra RIMLJAN, NE JEZI SE!