Prostovoljstvo v šolskem letu 2015/2016 natisni E-pošta

V šolskem letu 2015/16 so na Gimnaziji Ptuj potekale številne dejavnosti v okviru prostovoljstva.

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Medgeneracijsko druženje je ena bolj pomembnih vrednot naše družbe. S tem se krepijo odnosi med starostniki in mladostniki, hkrati pa tudi prepoznavanje in reševanje malih in velikih problemov. Dom upokojencev sta redno enkrat tedensko obiskovali dve dijakinji,  vsaka svojo uporabnico. Obiski da so namenjeni druženju, prebiranju knjig in časopisov in predvsem pogovoru. V predbožičnem času sta se dijakinji udeležili delavnic z božično tematiko. Skupaj z ostalimi varovanci doma so izdelovali okraske, pogovarjali so se o praznikih, kako so se le-te praznovali nekoč. Spomladi v velikonočnem času so v domu prav tako organizirali delavnice, kjer so nastali številni novi izdelki.
Druženje mladostnikov s starostniki se praviloma zaključi ob koncu šolskega leta s piknikom. Dijakinji sta se odločili, da bosta svoji uporabnici obiskovali tudi med počitnicami.

ZAVOD DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
V okviru prostovoljstva že vrsto let izvajamo integracijo z varovanci iz Zavoda dr. Marijana Borštnarja Dornava, v katerem usposabljajo otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Prvo letošnje druženje smo decembra 2015 v projektnem tednu organizirali na naši šoli. V delavnici smo z varovanci iz zavoda  skupaj pekli piškote, izdelovali različne izdelke ter jih pripravili za dobrodelni sejem, ki je potekal v predbožičnem času. Drugo srečanje smo marca 2016 izpeljali v Zavodu Dornava.  Skupaj smo izdelovali izdelke, s katerimi smo okrasili njihovo učilnico. Zaključno srečanje je potekalo v okviru dneva odprtih vrat, na katerega so povabljene vse šole, društva in institucije, ki sodelujejo z Zavodom Dornava skozi vso šolsko leto. S to dejavnostjo krepimo soodvisnost in vzajemnost, kar se najbolj izrazi takrat, ko naši dijaki pomagajo svojim vrstnikom, ki so iz različnih razlogov nezmožni sami opravljati nekatere osnovne življenjske aktivnosti.

Kot že pretekla leta smo tudi v tem šolskem letu sodelovali z DRUŠTVOM PRIJATELJEV MLADINE (DPM), s katerim smo sodelovali na prireditvah, ki jih člani organizirajo za otroke. Naši prostovoljci so ustvarjali z otroki na različnih delavnicah in kot animatorji na prireditvah Jesenski Živ Žav, Veseli december in Otroška maškarada v času pustovanja.

VARSTVENO-DELOVNI CENTER Ptuj–Ormož

Na svetovni dan cerebralne paralize 1. oktobra so se naši prostovoljci družili z varovanci VDC Sonček. Srečali so tudi varovance iz zavoda Dornava, društva Sožitje ter otroke iz razvojnega oddelka Marjetica Vrtca Ptuj. Varovanci VDC Sonček so predstavili svoje izdelke in pokazali, kako jih izdelujejo. Eden od varovancev se je predstavil kot nadarjen kitarist in pevec.

DOBRODELNI SEJEM

Dobrodelni sejem poteka na šoli že kot tradicionalna dejavnost. Zbrana sredstva namenimo za dejavnosti tistih dijakov, ki se jih zaradi različnih razlogov ne morejo udeležiti (ogled gledališke predstave, strokovne ekskurzije ipd.) Na sejmu smo ponujali izdelke, ki so jih dijaki in profesorji podarili in ustvarjali na popoldanskih delavnicah novembra, decembra in v projektnem tednu.

SODELOVANJE S KLUBOM UNESCO
Gimnazija Ptuj je del Unescove ASP-mreže šol, zato Unescove vrednote kot so mir, strpnost, tolerantnost, solidarnost, prostovoljstvo prežemajo vse projekte, ki jih izvajamo. Prostovoljci so se v sodelovanju s člani Unescovega kluba vključevali v različne projekte osveščanja (obeležitve nekaterih mednarodnih dni) ter v projekte solidarnosti (zbiranje rabljenih oblačil za projekt "ŠARENI ORMAR" v sodelovanju s Humanitarnim društvom ADRA Slovenije, projekti zbiranja pomoči, ki jih organiziramo bodisi kot odgovor na potrebe v lokalnem okolju ali pa kot odgovor na naravne nesreče (poplava, potres...) ali težke družbene razmere (vojna, ekstremna revščina...).
V petek, 1. 4. 2016, smo na šoli obeležili tudi vseslovensko prostovoljno akcijo »Dan za spremembe«. Pri organizaciji je sodelovala tudi Dijaška skupnost Gimnazije Ptuj.

AKCIJA ZBIRANJA STARIH MOBILNIKOV
Zveza prijateljev mladine Slovenije in Rotary klubi Slovenije so od 21. marca do 6. maja organizirali akcijo zbiranja starih mobilnih aparatov pod naslovom »Halo, si za to?«. Ker je bil namen akcije ekološki in humanitarni, smo dijaki in profesorji zbirali stare, odslužene, neuporabne, zlomljene, pa tudi nekoristne in še delujoče mobilne telefone. Sredstva, ki smo jih pridobili s prodajo telefonov, so bila namenjena za financiranje različnih projektov za otroke in mladostnike.

 

SPECIALNA OLIMPIADA
Pri izvedbi programa na športnih igrah specialne olimpiade je 25. Maja 2016 sodelovalo 35 dijakov prostovoljcev.

Prostovoljstvo je bilo celotno šolsko leto zelo pestro in zanimivo in takšno bo ostalo tudi v prihodnjem šolskem letu.


Tonja Kolar, Branka Šijanev, Nataša Kostanjevec