Obvestilo za tekmovanje mladih zgodovinarjev natisni E-pošta

XVI. TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE

Tema tekmovanja je „ Industrializacija v prvi polovici 19. stoletja “. Šolsko tekmovanje bo izpeljano na vseh prijavljenih šolah istočasno, in sicer v četrtek, 19. januarja 2017, med 14.00 in 15.00 uro. Prijavljeni dijaki boste  pisali enotno testno polo, ki jo bo sestavil organizacijski odbor tekmovanja. Tekmovanje bo izvedeno diferencirano za gimnazije in srednje strokovne šole. Pri pripravah na tekmovanje upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji. Dobite jo pri učiteljih zgodovine, morali si jo boste fotokopirati. Najboljši trije dijaki se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 1. aprila 2017, na Gimnaziji Celje Center. Tekmovali bodo posamično in ekipno.
Prijave za šolsko tekmovanje sprejemajo učitelji zgodovine do ponedeljka, 16. januarja 2017. Veliko uspeha.

Učitelji zgodovine

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE

Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)
1) Cvirn J. in Studen A., Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije), DZS, 2010,
str.  164-167, 168-169, 173-174, 175-178, 179- 181, 182-186 ; 150-152.
2) Cvirn J. in Studen A., Zgodovina 3 (učbenik za 3. letnik gimnazije), DZS,2004,
str. 83-85, 88-90, 98-101, 102-108, 109- 113
3) Pavliha, Boris Zgodovina na maturi 2005 – Mengeš : ICO d.o.o., 2004 (Poglavje Proces industrializacije v 19. stoletju do podnaslova »Značilnosti in pridobitve druge industrijske revolucije«)
4) Davies, Norman Zgodovina Evrope – Ljubljana, Modrijan : 2013, str. 713 – 734 (osnovno besedilo)

Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)
1) Vodopivec, Peter Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca  18. do konca 20. stoletja – Ljubljana : Modrijan, 2006, str. 30-37
2) Slovenska kronika XIX. stoletja 1800-1860, ur. Janez Cvirn … et al. – Ljubljana : Nova revija, 2001, str. 113-121; 170-171; 221; 240-241; 287-288; 292; 293
2) Iannaccone, Andrea Devetnajsto stoletje : začetek 20. stoletja - Ljubljana : Mladinska knjiga, str. 32-61 (Zbirka Človek in čas 8)
3) Niall Ferguson Civilizacija Kako so vrednote zahoda osvojile svet – Ljubljana : UMco, 2014, str. 264-289
4) http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174398978 (dostopno 30. avgusta 2016)

Dodatna literatura za terenski del  na državnem tekmovanju
1)  Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 3-6,
2) Enciklopedija Slovenije, zvezek 4, Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 363-364,
3) Mikola, Milko Zgodovina celjske industrije - Celje: Zgodovinski arhiv                   
Celje, 2004, str. 7-38, 46-52
4) Žerič, Damir, Celeia Cilli Celje - Celje: Pokrajinski muzej, 2011, str. 33-67