Nemška jezikovna diploma DSD 2016/2017 natisni E-pošta

Nemška jezikovna diploma zadnjih nekaj let zaznamuje celotno šolsko leto. V prvem delu leta se bolj posvetimo izpitu DSD II, zatem pa še izpitu DSD I. Seveda pa pouk DSD za vse zainteresirane dijakinje in dijake od 2. letnika naprej poteka vso leto.    
Zadnji teden v oktobru 2016 smo izvedli tradicionalni jezikovni tabor na Pohorju kot intenzivno pripravo na izpit v dveh skupinah na dveh zahtevnostnih stopnjah. Skupaj je na taboru sodelovalo 73 dijakov.

Jezikovni tabor na Pohorju

V novembru je sledil najprej pilotni preizkus DSD II (11. 11. 2016), nato pa pisni del izpita (30. 11. 2016) in v dveh januarskih dneh še ustni izpiti (11. in 12. 1. 2017). Letos je bilo uspešnih 17 dijakov, ki so prejeli certifikat o aktivnem znanju nemščine na nivoju C1 (10 dijakov) oziroma B2 (7 dijakov). Na slavnostni podelitvi diplom 6. 6. 2017 sta DSD-diplomantom ob prisotnosti staršev in prijateljev diplome izročila ravnateljica Melani Centrih in strokovni svetovalec za DSD za Slovenijo dr. Reinhard Zühlke.

 

Pisni izpit DSD II

 

Podelitev diplom DSD II

 

Diplomanti DSD II

Februarja smo energijo in  misli že usmerili na izpit DSD I. Začeli smo s pilotnim preizkusom (14. 2. 2017), sledil je pisni (9. 3. 2017), nato pa še ustni izpiti (21.–23. 3. 2017). Vseh 37 dijakov je izpit uspešno opravilo. 31 dijakov bo na podelitvi v septembru prejelo certifikat o znanju nemščine na nivoju B1 in 6 dijakov certifikat o znanju na nivoju A2.

Ustni izpit DSD I (Eva Pernat)