Obvestilo za tekmovanje mladih zgodovinarjev natisni E-pošta

XVII. TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV

 

Tema tekmovanja: „ Slovenski naselitveni prostor od 10. – 15. stoletja

Šolsko tekmovanje bo izpeljano na vseh prijavljenih šolah istočasno, in sicer v sredo,

31. januarja 2018, med 14.00 in 15.00 uro.

Prijavljeni dijaki boste  pisali enotno testno polo, ki jo bo sestavil organizacijski odbor tekmovanja (Društvo učiteljev zgodovine Slovenije). Tekmovanje bo izvedeno  diferencirano za gimnazije in srednje strokovne šole. Pri pripravah  upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji. Prijavite se pri učiteljih zgodovine do 26. januarja 2018.

Gradivo dobite pri učiteljih zgodovine.

 

Državno srednješolsko tekmovanje  bo  izpeljano  v soboto, 7. aprila 2018, na Gimnaziji Ptuj.

Udeležili se ga boste lahko tisti, ki boste med šestimi najboljšimi tekmovalci na šolskem tekmovanju. Tekmovali boste za posamična srebrna in zlata priznanja, kjer rešujete pisno polo, in v ekipnem delu (predstavljali boste dve ekipi šole), kjer se rezultatom pisnega dela prišteje še terenski del (rešujete ga kot ekipa na terenu Ptuja).

Veliko uspeha.                                                                                                            Učitelji zgodovine

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

a) Osnovna – za šolsko tekmovanje

1) Mlacović D. in Urankar N., Zgodovina 2 (učbenik za 2. letnik gimnazije), DZS, 2010,

str.  145-165.

2) Hozjan A. in Potočnik D., Zgodovina 2 (učbenik za 2. letnik gimnazije), DZS, 2000, str. 96-120.

b) Dodatna – za državno tekmovanje

1) Mihelič D., Meščan sem: iz življenja srednjeveških mest, Ljubljana : Mihelač in Nešović, 1996

2) Ivanič M., Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga : Ljubljana, 2001, str. 17-32.

3) Ilustrirana zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga : Ljubljana, 2000, str. 80-124.

 

 

c) Dodatna literatura za terenski del za srednje strokovne šole in gimnazije

 

1)  Kratki vodnik po Ptuju, Mestna občina : Ptuj, 2012

2) Raztresen M., Najlepša mesta Slovenije, Mladinska knjiga : Ljubljana, 2004, str. 204-217.

 

3) https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/pomembnejse-zgradbe-srednjeveskega-ptuja.html(dostopno 31.08. 2017)

4) https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/mali-grad-na-ptuju.html (dostopno 31.08. 2017)

5) http://www.ptuj.info/sl/ptuj-in-dediscina/mestne-znamenitosti/ (dostopno 31.08. 2017)

6) http://www.ptuj.info/sl/ptuj-in-dediscina/zgodovina/ (dostopno 31.08. 2017)

7) http://ptuj.info/sl/kultura-in-dozivetja/ (dostopno 31.08. 2017)