VABILO na XVIII. TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE natisni E-pošta

Tema tekmovanja: „Prelomni leti 1918-19“.

Šolsko tekmovanje bo izpeljano na vseh prijavljenih šolah istočasno, in sicer v sredo,

30. januarja 2019, med 14.00 in 15.00 uro.

Prijavljeni dijaki boste  pisali enotno testno polo, ki jo bo sestavil organizacijski odbor tekmovanja.

Tekmovanje bo izvedeno diferencirano za gimnazije in srednje strokovne šole.

Pri pripravah na tekmovanje upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji. Dobite jo pri učiteljih zgodovine, morali si jo boste fotokopirati.

Najboljši trije dijaki se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 30. marca 2019,

na Gimnaziji Murska Sobota. Tekmovali boste posamično in ekipno.

Prijave za šolsko tekmovanje sprejemamo učitelji zgodovine do petka, 18. januarja 2019.

 

Veliko uspeha.  Učitelji zgodovine

 

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

Aleš Gabrič, Mateja Režek, Zgodovina 4, učbenik za 4. letnik gimnazije, DZS : Ljubljana, 2011, str. 16-26, 143-148, 219-222

Vodopivec, Peter, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, Ljubljana : Modrijan, 2006, str. 147-176

Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

Mazower, Mark Temna celina : dvajseto stoletje v Evropi, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002, str. 51-82

Prva svetovna vojna : veliki ilustrirani vodnik/R. G. Grant, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014, str. 326-345

Slovenska kronika XX. Stoletja (več avtorjev), Ljubljana : Nova revija, 1997, str. 200-226

 

Dodatna literatura za terenski del  na državnem tekmovanju

Enciklopedija Slovenije, zvezek 7 (pojma MURSKA REPUBLIKA in MURSKA SOBOTA), Mladinska knjiga : Ljubljana, 1993, str. 242-247

 

http://www.murska-sobota.si/zgodovina

 

http://mesta.slo-link.si/mesta/murska-sobota.html

 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-ZHTDYBHU/9ed453f4-7f1f-4d63-bcca-9e4f42771424/PDF

 

http://www.pomurski-muzej.si/muzej/zgodovina

 

http://kraji.eu/slovenija/murska_sobota/slo

 

https://sobotainfo.com/novica/lokalno/v-murski-soboti-nekoc-sinanoga-judje-vodilni-veletrgovci/128283

 

http://www.pomurski-muzej.si/izobrazevanje/gradiva-pomurja/murska-sobota/kronologija