ASTRONOMIJA- šolsko tekmovanje natisni E-pošta

5. decembra 2019 smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja o astronomiji, ki ga razpisuje Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Tekmovanje se izvaja v dveh stopnjah, in sicer v 1. stopnji, ki je namenjena dijakom 1. in 2. letnikov ter v 2. stopnji, ki je namenjena dijakom 3. in 4. letnikov srednjih šol.  Na Gimnaziji Ptuj se je tekmovanja v 1. stopnji udeležilo 5 dijakov 1. letnika, v 2. stopnji pa 2 dijakinji 3. letnika in 1 dijakinja 4. letnika.

Zahtevnost nalog je na zelo visokem nivoju, saj je potrebno odlično predznanje s področja fizike in matematike. Posledično imajo možnost za boljše dosežke dijaki višjih letnikov, ki večino predznanja iz omenjenih predmetov že imajo.

Bronasto priznanje je osvojila dijakinja 3. letnika Glatz Vida.