Splošna gimnazija natisni E-pošta

Program splošne gimnazije je sestavljen iz obveznih štiriletnih predmetov, obveznih predmetov in obveznih izbirnih vsebin. Obvezni štiriletni predmeti so:

•    slovenščina,
•    matematika,
•    dva tuja jezika (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina), izvajanje je odvisno od interesa;
•    zgodovina,
•    športna vzgoja.
Vsi ostali predmeti, zapisani v predmetniku gimnazije, so obvezni predmeti in so enoletni, dveletni ali triletni. 
Dijaki se odločijo za izbirno skupino maturitetnih predmetov v 4. letniku.

Izbirni maturitetni predmeti za področja naravoslovja, tehnike, medicinskih ved ali informatike so  kemija, fizika, biologija ali informatika. Za družboslovno, podjetniško ali humanistično usmeritve so sociologija, psihologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija ali filozofija. Za jezikovno pa  nemški, angleški ali francoski jezik.

 

Število vpisanih dijakov se lahko spreminja, glede na generacijo učencev 9. razreda.

 

PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

št. ur v programu

 

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

 

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

prvi tuj jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

drugi tuj jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

geografija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

biologija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

fizika

2

70

2

70

2

70

 

 

210

kemija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

psihologija

 

 

2

70

 

 

 

 

70

sociologija

 

 

 

 

2

70

 

 

70

filozofija

 

 

 

 

 

 

2

70

70

glasba

1,5

52

 

 

 

 

 

52

52

Likovna umetnost

1,5

52

 

 

 

 

 

52

52

informatika

2

70

 

 

 

 

 

70

70

II IZBIRNI PREDMETI

3

105

3

105

12

420

640

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

 

90

90

90

35