Športni oddelek natisni E-pošta

PROGRAM JE NAMENJEN aktivnim športnikom, ki želijo uskladiti svoje športne obveznosti in gimnazijski program in se kvalitetno pripraviti, da uspešno opravijo maturo.

VPIS v športni oddelek  Gimnazije Ptuj je možen s končano devetletno osnovno šolo in izkazano športno kategorizacijo (zdravniško potrdilo, potrdilo nacionalne panožne zveze, potrdilo o članstvu v klubu, izjava trenerja).

Za vpis v športni oddelek je potrebno do 4. 3. 2020 oddati dokumentacijo;

- Potrdilo nacionalne športne panožne zveze  PDF

- Potrdilo o članstvu v športnem klubu  PDF

- Izjava trenerja  PDF

- Potrdilo osebnega oz. šolskega zdravnika  (izda zdravnik)

Dokumentacijo lahko pošljete po pošti, ali oddate osebno.

Dokumentacija za vpis v športni oddelek

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/#c17947.


Število vpisanih dijakov je 20.

Gimnazija Ptuj v ŠPORTNEM ODDELKU omogoča popolni individualni program glede na športne obveznosti dijaka in vsakemu dijaku zagotovi uspešno športno kariero in učne rezultate.

PROGRAM ŠPORTNEGA ODDELKA je enak gimnazijskemu programu (glej splošna gimnazija) s posameznimi športnimi prilagoditvami.
Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in tretjem letniku večje številu ur športne vzgoje in prilagojeno  razporeditev enoletnih predmetov.
Po končanem štiriletnem izobraževanju na gimnaziji opravlja dijak maturo. Priprava na maturo v 4. letniku  poteka enako kot v programu splošne gimnazije.

 

PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE  - ŠPORTNI ODDELEK

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

št. ur v programu

 

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

 

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

I OBVEZNI PREDMETI

slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

prvi tuj jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

drugi tuj jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

športna vzgoja

6

210

6

210

6

210

3

105

735

zgodovina

2

70

2

70

2

70

2

70

280

geografija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

biologija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

fizika

2

70

2

70

2

70

 

 

210

kemija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

psihologija

 

 

2

70

 

 

 

 

70

sociologija

 

 

 

 

2

70

 

 

70

filozofija

 

 

 

 

 

 

2

70

70

glasba

 

 

1,5

52,5

 

 

 

 

52,5

Likovna umetnost

 

 

 

 

1,5

52,5

 

 

52,5

informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

II IZBIRNI PREDMETI

 

 

 

 

12

420

420

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

 

90

90

90

35