Umetniški oddelek natisni E-pošta

Izobraževanje v programu umetniške gimnazije traja 4 leta in se konča z uspešno opravljeno splošno maturo. Predmetnik je prilagojen  s strokovnimi izbirnimi predmeti a še zmeraj z dovolj splošnih predmetov, da lahko dijaki opravijo maturo iz prav  vseh splošno izobraževalnih  predmetov, če to želijo.

 

Likovna smer

Izvedbeni predmetnik za program umetniška gimnazija – likovna smer je oblikovan tako, da dobijo dijaki dovolj splošnega znanja, potrebnega za uspešno opravljanje splošne mature (enako kot v programu splošne gimnazije), s strokovnimi predmeti (risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje …) pa se usposobijo za razumevanje in poznavanje likovnih področij.  Izobraževanje po tem programu daje dijakom kvalitetne osnove za študij na programih, ki jih izobrazijo za likovne pedagoge, arhitekte, modne, grafične, notranje, tekstilne, vizualne, industrijske in spletne oblikovalce ali oblikovalce  gledališko filmske scene in opreme.… dekoraterje, restavratorje, kustose, tudi slikarje, kiparje, grafike, likovne kritike…

Hkrati jim program daje dovolj široko znanje, da lahko nadaljujejo svojo izobraževalno pot tudi na drugih področjih – fakultetah, enako kot dijaki splošne gimnazije in športnega oddelka.

Za SPLOŠNO MATURO v izbirnem delu  izbirajo med splošnimi predmeti, lahko pa izberejo strokovni predmet likovna teorija.

Posebni VPISNI  pogoj predstavlja uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

 

Preizkus likovne nadarjenosti

Prijavnica na preizkus likovne nadarjenosti

 

Za preizkus vsako leto organiziramo brezplačno pripravo.

Prijavnica za pripravo na preizkus likovne nadarjenosti

 

PREDMETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE – LIKOVNA SMER

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

št. ur v programu

 

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

 

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

I OBVEZNI PREDMETI

slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

prvi tuj jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

drugi tuj jezik

3

105

2

70

2

70

3

105

350

športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

zgodovina

2

70

2

70

2

70

 

 

210

geografija

2

70

1

35

 

 

 

 

105

biologija, kemija, fizika

4

140

5

175

 

 

 

 

315

sociologija, filozofija

 

 

 

 

2

70

2

70

140

glasba

2

70

 

 

 

 

 

 

70

informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

umetnostna zgodovina

 

 

2

70

3

105

2

70

245

predstavitvene tehnike

2

70

2

70

 

 

 

 

140

likovna teorija

2

70

2

70

2

70

 

 

210

bivalna kultura

 

 

 

 

4

140

4

140

280

plastično oblikovanje

 

 

 

 

2

70

 

 

70

II IZBIRNI PREDMETI

 

 

 

 

1

35

7

245

280

III DRUGE OBLIKE SAMOSTOJNEGA ALI SKUPINSKEGA DELA

risanje in slikanje

3

105

3

105

3

105

3

105

420

osnove varovanja dediščine

 

 

 

 

2

70

 

 

70

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

 

90

90

90

30

 

 

Smer gledališče in film

Umetniška gimnazija – smer gledališče in film je oblikovana tako, da se po  gimnazijskem programu pripravljajo na splošno maturo, ki predstavlja pogoj za vpis v univerzitetne študijske programe.

Hkrati pa jim omogoča uvajanje v gledališko in filmsko  umetnost, doživljanje umetniških izkušenj, ustvarjanje, poustvarjanje in pridobivanje teoretičnih znanj s področij gledališča, sodobnega plesa, videa in filma. Namenjen je dijakom, ki jih privlači govorno in  telesno odrsko izražanje in  izražanje skozi filmski medij. V strokovnem delu predmetnika  1. in 2. letnika dijakom nudi temeljna znanja in veščine s področja gledališča in filma, v 3. in 4. letniku pa, odvisno od odločitve dijaka, poglobljeno spoznavanje enega ali drugega področja.

Kljub umetniškim vsebinam pa program ni namenjen izključno študiju igralstva ali režije. V programu  bodo našli dovolj znanja s področij jezikoslovja in  humanistike in  v strokovnih predmetih (umetnost govora, gib, video in film, zgodovina in teorija  gledališča in filma) tudi vsi, ki želijo postati scenaristi, spretni govorci, učinkoviti učitelji in pedagogi, kritični novinarji, prepričljivi moderatorji, politiki, influencerji… ali tisti, ki se v gimnazijskem času želijo samo bolj intenzivno posvetiti umetniški gledališko - filmski poti  in nadaljevati  svojo izobraževalno pot  na drugih področjih – fakultetah, enako kot dijaki splošne gimnazije in športnega oddelka.

Za SPLOŠNO MATURO v izbirnem delu  izbirajo med splošnimi predmeti, lahko pa izberejo strokovni predmet zgodovina in teorija gledališča in filma.


PREDMETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE – SMER GLEDALIŠČE IN FILM

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO

št. ur v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

 

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

 

I OBVEZNI PREDMETI

slovenščina

4

140

4

140

4

140

4

140

560

matematika

4

140

4

140

4

140

4

140

560

prvi tuj jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

drugi tuj jezik

3

105

3

105

3

105

3

105

420

športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

420

zgodovina

2

70

2

70

2

70

 

 

210

geografija

2

70

2

70

 

 

 

 

140

biologija, fizika, kemija

4

140

5

175

 

 

 

 

315

sociologija, filozofija, psihologija

 

 

2

70

2

70

2

70

210

glasba

1

35

 

 

 

 

 

 

35

informatika

2

70

 

 

 

 

 

 

70

likovna umetnost

1

35

 

 

 

 

 

 

35

zgodovina in teorija gledališča in filma

3

105

3

105

3

105

3

105

420

izbirni strokovni predmet (gledališko ustvarjanje ali filmsko ustvarjanje)

 

 

 

 

2

70

2

70

140

II IZBIRNI PREDMETI

 

 

 

 

2 - 6

70- 210

2-6

70-210

 

III DRUGE OBLIKE SAMOSTOJNEGA ALI SKUPINSKEGA DELA

gledališke in filmske delavnice:

obvezne:igra in govor, fotografija in film

+ izbirne

5

175

6

210

 

 

 

 

 

gledališke delavnice:

obvezne:igra in govor

+ izbirne

 

 

 

 

4-8

140-280

4-6

140-210

 

filmske delavnice:

obvezne: snemanje in montaža ter scenarij in režija + izbirne

 

 

 

 

4-8

140-280

4-6

140-210

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

 

90

90

90

30