Napoved dogodkov, 3. 2.-7. 2. 2020 natisni E-pošta

AKTIVNOST

VODJA AKTIVNOSTI /  spremljevalci

DATUM, ČAS in KRAJ

1

Predstavitev programa mednarodne mature

II. gimnazija MB/ Darja Rokavec

3. 2. 2020, ob 14.00,

v šolski knjižnici

2

Predavanje dr. Darje Zaviršek (#Me too#)

Vida Otič

3. 2. 2020, ob 10.30 in 11.15, kulturna dvorana

3

Regijsko tekmovanje iz angleščine

Alenka Ketiš

3. 2. 2020, 15.00

II. gimnazija Maribor

4

Državno tekmovanje iz nemškega jezika

prispevek

Dobrinka Voršič Rajšp

4. 2. 2020 v Ljubljani

5

Nogomet, občinsko prvenstvo za dijake

prispevek

Tomaž Zemljič

4. 2. 2020, OŠ Ljudski vrt Ptuj

6

Projekt MeWE -delavnice programa podpore mladim

Več…(spletna stran)

Darja Rokavec/Simona Kokol

Prvo srečanje:

4. 2. 2020, ob 13.25,

v učilnici 0

7

12. Sejem višjega in visokega šolstva - Šolski center Ptuj in zavod Revivis

Darja Rokavec/učitelji, ki imajo, v času obiska sejma, pouk

4. 2. 2020, ŠC Ptuj

10.30 – 11.15

11.45 – 12.30

8

Kulturni dan za dijake/inje 1. in 2. letnikov

Alenka Baum/

Pal, Gašparič, Luknjar, Lorber, Beranič, Jelenko, Šilak, Maltar, 9Šeruga I., Vidovič B., Ljubec, Vidovič Vida, Mir Milošič, Kokol, Šenveter, Zemljič, Voršič Rajšp

5. 2. 2020, ob 13h, SNG Maribor

9

Srečanje z vrstniki iz Zavoda dr. Marijana Borštnarja Dornava (prostovoljstvo)

Branka Šijanec

Tonja Kolar

5. 2. 2020, od 14.10 do 16.30, Zavod Dornava

10

Šolsko tekmovanje iz fizike

Viktor Vidovič, Kristina Pajek, Ervin Sedlašek

5. 2. 2020 ob 13.00

11

Projekt MigratED

Aleksandra Pal/Darja Rokavec

6. 2. 2020, ob 13.20, v knjižnici

12

Raziskovalna naloga pri kemiji

Boris Zmazek

6. 2. 2020, 11.30, FKKT Maribor

13

Prešernijada 2020

Aktiv slovenistk

7. 2. 2020

ob 10.30

ob 11.45