Slošna matura 2020 • E-vpogled, ugovor na izračun izpitne ocene ali na oceno, prijava na jesenski izpitni rok natisni E-pošta

Natančna navodila za e-vpogled, ugovor na izračun izpitne ocene ali na oceno so zapisani na spletni strani https://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/.

 

13. 7. 2020 bodo znani rezultati, ki so za vse kandidate dostopni preko spletne strani https://matura.ric.si (Ric je kandidatom že posredoval podatke za aktivacijo uporabniškega računa pred objavo točk internega dela mature). Preko navedene spletne strani ima kandidat na dan objave rezultatov splošne mature možnost do e-vpogleda svojih rezultatov in do svoje izpitne dokumentacije (izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah, navodila za ocenjevanje). E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2020 trajajo tri dni, in sicer od 13.–15. 7. 2020. Naslednji dan po zaključku e-vpogleda, to je 16. 7. 2020, je rok za vložitev ugovora. Pisen in obrazložen ugovor kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM). Zahtevi mora priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 6,00 EUR za en maturitetni predmet v primeru ugovora na izračun ocene oziroma 33,00 EUR za en maturitetni predmet v primeru ugovora na oceno.

Navodila za pripravo ugovora na oceno

Prijava na jesenski izpitni rok (popravni izpiti, zviševanje ocen, ponovno opravljanje mature)

Rok za prijavo na jesenski izpitni rok je 14. 7. 2020. Prijavite se v pisarni tajnice ŠMK.

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Tisti, ki ima najmanj 3 pozitivne ocene, ima pravico negativno ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič.

Anonimna elektronka anketa za dijake

Vabimo vas, da izpolnite anonimno elektronsko anketo za dijake, ki bo dostopna preko spletne strani https://matura.ric.si s klikom na povezavo Anketa za dijake.