UNESCO • Globalni teden učenja natisni E-pošta
Predstavitev pravilnega ločenega zbiranja odpodkov za dijake 1. letnikov

Okoljskih problemov se na Gimnaziji Ptuj dobro zavedamo, zato smo sklenili ukrepati in pred dvema letoma smo v šoli prešli na ločeno zbiranje odpadkov. Iz učilnic smo odstranili običajne koše za mešane odpadke, na hodnikih smo namestili koše za papir, plastiko in ostale odpadke, ki jih ne moremo ločiti, v prvem in drugem nadstropju koš za kovino, v jedilnici pa tudi koš za biološke odpadke. Da smo ločevanje odpadkov osvojili in ga začeli vestno in dosledno upoštevati, smo prvi dve leti izvajali tudi dežurstvo in tekmovanje med razredi.

Danes se vsi zavedamo, da moramo skupaj skrbeti za red in čistočo v vseh prostorih šole in v njeni okolici. Vsi skrbimo za čiste učilnice, hodnike, slačilnice, jedilnico, toalete, knjižnico, kulturno  dvorano in okolico šole ter ugašamo luči, ko zapuščamo učilnice.

V globalnem tednu učenja, ki je letos posvečen skrbnemu in odgovornemu ravnanju z našim planetom, smo o pravilnem ločevanju poučili tudi dijake prvih letnikov, saj želimo, da tudi naši novinci zaživijo v skladu s prepričanji, ki jih gojimo na Gimnaziji Ptuj.

Predstavitev, ki smo jo pred dvema letoma oblikovali v okviru projekta ACES We care, we act - we are the survivors, so pripravile dijakinje 3. b (Rebeka Kovačec, Tadeja Vaupotič, Eva Vojsk, Anja Rašl, Ana Sušec, Sara šešerko) z Zlatkom Odpadkom, projektno maskoto, ki jo je upodobil Alen Hliš, dijak 3. š. Mentorici projekta in predstavitve sta profesorici Manja Bratuž in Renata Merc Furman.

Renata M. Furman, Manja Bratuž

Projektna skupina in tehnik Jakob Murko (2. d)