PREBUJENJE NARAVE Z VODO natisni E-pošta

VODA = LJUBEZEN VODIKA IN KISIKA (Tilen Urbančič, 4. g - 3. mesto)

Zven dežja je kot utrip srca.
Voda, voda vsepovsod, a pitna niti ena kapljica.
Žejnemu je kapljica vode dragocenejša kot vreča zlata.

Raindrops sound like heartthrobs.
Water, water everywhere but not a drop to drink.
A drop of water is worth more than a sack of gold to a thirsty man.

Dijaki Gimnazije Ptuj so v mesecu marcu sodelovali v mednarodnem projektu UNESCO ASP mreže, ki ga je vodil Biotehniški center Naklo z naslovom Festival pomladi. Tema projekta je bila PREBUJENJE NARAVE Z VODO.
Leto 2013 je mednarodno leto vode in počasi se zaključuje tudi mednarodno desetletje vode. Voda je dobrina, ki jo premalo cenimo. Zavedanje, kako pomembna je vsaka kapljica kvalitetne vode, nas vodi v razmišljanje, da je voda zelo pomembna za našo prihodnost. Pobudniki projekta so želeli ozavestiti dejstvo, kako nujno potrebna je za ljudi, živali in ne nazadnje tudi za rastline.
Ptujski gimnazijci se s pomenom vode za kvalitetno življenje ukvarjajo v različnih projektih in pri pouku že od začetka mednarodnega desetletja, ki ga je UNESCO razglasil leta 2005. V tokratnem projektu so sodelovali s pisanjem sloganov o vodi in iskanjem motivov skozi fotografijo.

Pod mentorstvom Jelke Kosi, Branke Šijanec, Alenke Ketiš in Marije Mir Milošič smo v projektu sodelovali s fotografijami Špele Horvat, Oscarja Težaka in Roka Tumpeja ter s slogani Tilna Urbančiča, Nevena Boraka, Lare Tement in Ine Vidovič.

Oskar Težak........................................................... Špela Horvat

Oskar Težak

Rok Tumpej

Rok Tumpej

Špela Horvat

Špela Horvat

Špela Horvat