NEMŠČINA - Arhiv 2013/14 natisni E-pošta
DEJAVNOSTI 2013/14

EPI Lesepreis 2014

1.letnik: Teufel in Seide + Auf der Suche nach Toby
2. letnik: Kleider machen Leute +  Brigitta
3. letnik: Das Missverständnis + Der letzte Kuss

Tekmovanje: 6. 3. 2014 / Priprave: 5. 3. 2014

26. 9. 2013 / Gostiteljstvo dijakov iz Alpen Adria Gymnasium iz Velikovca
V izmenjavi sodeluje 1. a in profesorici Brigita Podgoršek in Brigita Vertč Kumer. PRISPEVEK

10. 10. 2013, ob 10:30 v KD / Obisk društva Humanitas
Dijakom letošnjega 4. e in 4. š, ki so v preteklem šolskem letu s prostovoljko Bianko Kreutz iz Nemčije sodelovali v projektu FairTrade – Pravični razred, bodo predstavniki društva Humanitas predali certifikat za nagrado, prejeto v Saarbrücknu v Nemčiji.  PRISPEVEK

21.–25. 10. 2013 / Tabor za pripravo na nemško jezikovno diplomo (DSD)
Prijavljeni dijaki 4. letnikov bodo 4 dni preživeli na Pohorju. Priprave vodijo Slavica Bratuša, Dobrina Voršič Rajšp, Ulrike Beckenkamp in prostovoljka iz Nemčije Hannah Guhlmann.  PRISPEVEK

28. 11. 2013 / Tekmovanje mladih prevajalcev – Juvenus Translatores
Sodelujejo: Mitja Zorec in Ana Krajnc (3. e), Doroteja Meško in Ana Žuran (3. c), Martin Žgeč (3. d), dejavnost vodita Brigita Vertič Kumer (ANG) in Renata Merc Furman (NEM). PRISPEVEK

9. 1. 2014 / Šolsko tekmovanje v znanju nemščine
Tekmovanje je namenjeno prijavljenim dijakom 2. in 3. letnikov.  PRISPEVEK

12. 2. 2014 / Državno tekmovanje v znanju nemščine
Na tekmovanje so se uvrstili: Matevž Hernja, 2. e, Žan Lamberger, 2. a,  Ines Prejac, 2. d, Mitja Zorec, 3. e in Martin Žgeč, 3. d. Dijake spremlja profesorica Mateja Potrč.  PRISPEVEK

Prostovoljka Hannah v "Land of dremas" PRISPEVEK

6. 3. 2014, ob 14:15 / Nemška bralna značka
Tekmujejo prijavljeni dijaki 1., 2. in 3. letnikov.  PRISPEVEK

10. 4. 2014, ob 13. uri v KD / Obisk nemške veleposlanice in predstavnice zavarovalnice ERGO
Program in srečanje organizira aktiv za nemščino.  PRISPEVEK

28. 3.–2. 4. 2014 / Izmenjava z Übach Palenberg, Aachen
Sodelujejo dijaki: Nastja Sluga, Nina Venta, Kaja Novak, Laura Bratušek, Mitja Zorec, Janja Peklič, Matevž Kukovec, Vanja Anžel, Barbara Gabrovec, Mario Kramberger, Lina Malovič; mentorica: mateja Potrč. PRISPEVEK

10.–12. 4. 2014 / Izmenjava z Burghausnom
V Burghausen se odpravlja 6 dijakov 1. in 2. letnikov, spremljevalki: Brigita Podgoršek in Nataša Kostanjevec.  PRISPEVEK

6. 6. 2014, ob 14.30 / Ogled gledališke predstave v Gradcu
Predstavo v mladinskem gledališču Next Liberty v Gradcu si bodo ogledali prijavljeni dijaki. Organizacija in spremstvo: Tonja Kolar, Sašo Kafel, Brigita Podgoršek. PRISPEVEK

13. 6. 2014, ob 10:30 v avli šole / Predstavitev projekta Fair Trade (Pravična trgovina)
Svoje večmesečno delo v projektu bodo predstavili dijaki 3. c, 3. e in 3. š. Mentorici: Hannah Guhlman in Brigita Podgoršek. PRISPEVEK 1 / PRISPEVEK 2

13. 6. 2014 / Mednarodna izmenjava z Alpen-Adria Gymnasium iz Velikovca
V izmenjavi sodeluje 1. a-razred z razredničarko Brigito Podgoršek.  PRISPEVEK