Francoščina - Italijanščina natisni E-pošta
DEJAVNOSTI 2013/14

Francoščina in italijanščina se poučujeta kot drugi tuji jezik (TJ2) in sicer na začetni stopnji, italijanščina pa tudi kot izbirni predmet v 2. letniku. V tem šolskem letu sta oba jezika zastopana v vseh štirih letnikih z enim ali dvema oddelkoma, oddelki so največkrat kombinirani. V okviru pouka obeh jezikov dijaki spoznavajo jezik in pridobivajo jezikovne in komunikacijske kompetence, prav tako pa se seznanjajo s kulturo in civilizacijo obeh narodov.

 

DEJAVNOSTI 2013/14

18. 10. 2013 / Nastop na francoskem  recitalu Jezik – kultura in tradicija 2013: Voda povezuje v Škofji Loki
Nastopajo 6 dijakov iz razredov  2. a in 4. c in 4. e, spremlja jih profesorica Tatjana Gašparič.  PRISPEVEK

7.– 15.  12. 2013 / Izmenjava s Tunizijo (Sfax)
Mentorici izmenjave sta profesorici Tatjana Gašparič in Mary Ellen Ramasimanana Virtič, sodelujejo: Rebeka Filipič, Nika in Nina Kozoderc, Klara Širovnik, Tomi Petek, Nuša Muršič, Katja Štumberger, Mihaela Stočko (2. a), Julija Hvalec in Maša Štebih (2. e), Marina Černesl (3. b).
PRISPEVEK