Učbeniški sklad natisni

Na Gimnaziji Ptuj ponujamo dijakom učbenike iz učbeniškega sklada. Učbeniški sklad deluje na podlagi četrtega odstavka 68. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/2001) ter Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki ga izdaja minister za šolstvo, znanost in šport. V učbeniški sklad so vključeni učbeniki iz Kataloga učbenikov, ki ga konec meseca aprila oziroma v začetku meseca maja izda Zavod za šolstvo za naslednje šolsko leto. Dijaki si lahko izposodijo celoten komplet ali posamezne učbenike, ki jih dobijo v izposojo za eno šolsko leto. Izposojevalnina za učbenik je na podlagi 3. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov določena na tretjino cene učbenika. Če želijo, lahko dijaki ob koncu šolskega leta učbenike tudi odkupijo. Če dijak vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne, je dolžan plačati odškodnino.
Sredstva, zbrana z izposojevalninami, odškodninami in odkupom, lahko šola porabi za nakup učbenikov. 
Za učbeniški sklad na Gimnaziji Ptuj skrbi Sonja Hliš.

 

Razvojni sklad

Na pobudo Sveta staršev smo v letu 1997 oblikovali razvojni sklad. Zbrana sredstva nam omogočajo nakup učnih pripomočkov, učnih sredstev in sofinanciranje dijaških dejavnosti. Nadzor nad zbiranjem in uporabo finančnih sredstev izvaja finančni odbor, ki ga je imenoval Svet staršev Gimnazije Ptuj. Prispevek staršev  4,17 evra mesečno nakazujejo starši s položnicami do 1. novembra, 20. decembra, 20. februarja, 20. aprila in 20. junija.