DIJAŠKA SKUPNOST 2014/15 natisni

V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnost, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Slednja je nepolitična organizacija, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.

Dijaki Gimnazije Ptuj so organizirani v Dijaški skupnosti Gimnazije Ptuj, ko jo sestavljajo predstavnice oz. predstavniki vseh razredov, ki na sejah zastopajo interese dijakov njihovega razreda, posredujejo predloge, mnenja, kritike ..., ki se nanašajo na dolžnosti in pravice dijakov Gimnazije Ptuj. Seje dijaške skupnosti, ki so sklicane praviloma enkrat mesečno, vodi predsednik/ca dijaške skupnosti, ob njegovi morebitni odsotnosti to funkcijo prevzame podpredsednik/ca. Celotno delo je koordinirano s strani širšega predsedstva (predstavnik/ca dijakov v svetu šole, predstavnik/ca odbora za kulturo, predstavnik/caodbor za šport,  varuh/inja dijakovih pravic, tajnik/ca,  tehnični vodja). Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki je profesor/ica na šoli, njegova/njena vloga je pomoč pri organizaciji in delovanju skupnosti.

STATUT DIJAŠKE SKUPNOSTI GIMNAZIJE PTUJ

ČLANI VODSTVA DIJAŠKE SKUPNOSTI

Predsednik dijaške skupnosti: Žan Merc, 3. c
Tajnica in podpredsednica: Klara Petek, 3. c
Kulturna organizatorka: Vida Bigec, 3. c
Športni organizator: Tim Pučko, 2. š
Novinar: Tilen Kolar, 1. b
Varuh dijakovih pravic: Rok Stubičar, 3. b
Predstavnica v svetu šole: Rebeka Visenjak, 3. d
Tehnični vodja: Mitja Kostanjevec, 3. b
Fotografinja: Špela Horvat, 3. d

 

"Vse za dobro dijakov"

Tukaj smo zato, da uresničujemo želje dijakov

Več ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letos bo Dijaška skupnost Gimnazije Ptuj organizirala oz. sodelovala pri pripravi naslednjih dejavnosti na šoli:

FAZANJADA (Organizatorji: 2. b)
Gre za sprejem prvih letnikov med gimnazijce. Organizatorji fazanjade so dijaki razreda, ki je v preteklem šolskem letu prejel naziv »naj fazani«. Ta naziv si prisluži razred, ki se v pripravljenih igrah odreže najbolje. Fazanjada je praviloma organizirana v mesecu septembru in je obvezna za dijake prvih letnikov, ostali dijaki šole se prireditve udeležijo kot gledalci.

DAN BOJA PROTI AIDSU ( Organizatorka: Vida Bigec )
Po ocenah UNAIDS je bilo v Evropi konec leta 2008 okoli 2,3 milijona ljudi okuženih z virusom HIV. Od 2000 do 2008 se je stopnja novo ugotovljenih primerov na milijon ljudi več kot podvojila: s 44 na 89 primerov na milijon prebivalcev (podatki 43 držav, ki redno poročajo o okužbah s HIV).
Epidemija HIV zdaj narašča najhitreje v Evropi (glede na druge predele sveta). Število prijavljenih primerov novo okuženih oseb z virusom HIV je v zahodni Evropi sicer razmeroma stabilno (približno 20.000 na leto), zelo spremenljivo pa je in se povečuje v vzhodni Evropi (po ocenah okrog 80.000). Po podatkih WHO pa je velik prepad med zahodno in vzhodno Evropo tudi pri dostopu do storitev za ljudi s HIV. Večina novih okužb z virusom HIV v Evropi je posledica vbrizgavanja drog.
Na naši šoli želimo ozavestiti dijake o morebitnih tveganjih okužbe, zato vsako leto na dan boja proti Aidsu (1.december) postavimo stojnico in dijake opozorimo in spomnimo na virus HIV. Na ta dan delimo tudi rdeče pentlje, kondome in razne informativne brošure.

TURNIR V ODBOJKI IN FUTSALU (Organizator: Timi Pučko)
Vsako leto v okviru dijaške skupnosti organiziramo turnir v odbojki in futsalu za dijake naše šole. Turnirja se udeležijo predstavniki in predstavnice razredov, ki na turnirju želijo sodelovati. Med seboj se pomerijo ekipe 1. in 2. letnikov ter 3. in 4. letnikov, v finalih pa se pomerijo zmagovalci med seboj. Dijaki in dijakinje, ki niso del ekipe, se turnirja udeležijo kot gledalci/ke.
Letos bomo z obema turnirjema začeli predvidoma v oktobru. V nogometu se bodo med seboj pomerili fantje, njihova ekipa pa lahko šteje največ 8 igralcev. Igra se po sistemu 4+1, po dva polčasa. En polčas traja 8 minut. Pri odbojki so pravila nekoliko drugačna, saj so ekipe lahko mešane, se pravi, da igrajo v ekipi tako fantje kot tudi dekleta. Vsaka ekipa mora imeti najmanj 3 fante oz. 3 dekleta, celotna ekipa pa lahko šteje največ 8 oseb. V polju igra 6 oseb. Igra se 2 seta. Zmaga pa ekipa, ki ima ob seštevku točk iz obeh setov boljši izkupiček.

PLES V MASKAH (Organizatorka: Rebeka Visenjak)
V pustnem času v februarju 2015 v karnevalski dvorni na Ptuju načrtujemo izvedbo plesa v maskah. Vsi oddelki se bodo našemili v skupinske maske in se predstavili žiriji in ostalim maskam. Izbirali bomo najboljšo skupinsko masko, sledila pa bo zabava in ples.

Te dejavnosti na šoli potekajo že tradicionalno, si pa prizadevamo, da vsako leto organiziramo še kaj (organizacija koncerta, predavanja ali kakšnega drugega projekta v sodelovanju z Dijaško sekcijo Kluba ptujskih študentov ali Dijaško organizacijo Slovenije.)