DIJAŠKA SKUPNOST 2011/12 natisni

Nika Rožanc - predsednica dijaške skupnosti
Lenka Klajnšek - predstavnica dijakov v svetu šole
Mojca Kostanjevec - podpredsednica dijaške skupnosti in novinarka
Barbara Ribarič - tajnica dijaške skupnosti
Marko Čuš - tehnični vodja
Primož Jevšovar - športni vodja
Šošana Frank Ličina - glasbeni vodja
Tina Munda - varuhinja dijakovih pravic
______________________________________________________________


Načrt dela za šolsko leto 2011/12
- Organizirati stalne prireditve (Dan boja proti AIDS-u, Futsal, koncert ...),
- slediti željam in prošnjam dijakov,
- popestriti življenje dijakov na gimnaziji,
- sprotno obveščanje o dogajanju, pogovori z ravnateljico, podravnateljem.

______________________________________________________________

MENTORICA: Alenka Bukovič, profesorica sociologije