DIJAŠKA SKUPNOST 2012/13 natisni

V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnost, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Slednja je nepolitična organizacija, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Dijaki Gimnazije Ptuj so organizirani v Dijaški skupnosti Gimnazije Ptuj, ko jo sestavljajo predstavnice oz. predstavniki vseh razredov, ki na sejah zastopajo interese dijakov njihovega razreda, posredujejo predloge, mnenja, kritike ..., ki se nanašajo na dolžnosti in pravice dijakov Gimnazije Ptuj. Seje dijaške skupnosti, ki so sklicane praviloma enkrat mesečno, vodi predsednik/ca dijaške skupnosti, ob njegovi morebitni odsotnosti to funkcijo prevzame podpredsednik/ca. Celotno delo je koordinirano s strani širšega predsedstva (predstavnik/ca dijakov v svetu šole, predstavnik/ca odbora za kulturo, predstavnik/caodbor za šport,  varuh/inja dijakovih pravic, tajnik/ca,  tehnični vodja). Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki je profesor/ica na šoli, njegova/njena vloga je pomoč pri organizaciji in delovanju skupnosti.

Predsedstvo dijakške skupnosti Gimnazije Ptuj v šolskem letu 2012/13 sestavljajo:
Nejc Lazar - predsednik
Lucija Vuk - podpredsednica in novinarka
Iza Malovič - predstavnica dijakov v svetu šole
Žan Poherc - odbor za kulturo
Maja Kokot - odbor za šport
Veronika Domjan - varuhinja dijakovih pravic
Barbara Ribarič - tajnica
Marko Čuš - tehnični vodja

Dijaška skupnost Gimnazije Ptuj organizira oz. sodeluje pri pripravi nekaterih že tradicionalnih  dejavnosti na šoli:
FAZANJADA
Gre za sprejem prvih letnikov med gimnazijce. Organizatorji fazanjade so dijaki razreda, ki je v preteklem šolskem letu prejel naziv »naj fazani«. Ta naziv si prisluži razred, ki v se pripravljenih igrah odreže najbolje. Fazanjada je praviloma organizirana v mesecu oktobru in je obvezna za dijake prvih letnikov, ostali dijaki šole se prireditve udeležijo kot gledalci.

DAN BOJA PROTI AIDSU
Po ocenah UNAIDS je bilo v Evropi konec leta 2008 okoli 2,3 milijona ljudi okuženih z virusom HIV. Od 2000 do 2008 se je stopnja novo ugotovljenih primerov na milijon ljudi več kot podvojila: s 44 na 89 primerov na milijon prebivalcev (podatki 43 držav, ki redno poročajo o okužbah s HIV).
Epidemija HIV zdaj narašča najhitreje v Evropi (glede na druge predele sveta). Število prijavljenih primerov novo okuženih oseb z virusom HIV je v zahodni Evropi sicer razmeroma stabilno (približno 20.000 na leto), zelo spremenljivo pa je in se povečuje v vzhodni Evropi (po ocenah okrog 80.000). Po podatkih WHO pa je velik prepad med zahodno in vzhodno Evropo tudi pri dostopu do storitev za ljudi s HIV.
Večina novih okužb z virusomHIV v Evropi je posledica vbrizgavanja drog. V nekaterih državah se je več kot 50 % oseb, ki živijo z virusom HIV, okužilo pri injicirajočem uživanju drog. Večina teh oseb je okužena še s tuberkulozo in virusom hepatitisa C. Ker so ti ljudje v več državah kot uživalci drog pogosto stigmatizirani, nimajo dostopa do zdravstvenih in socialnih storitev in tako tudi niso deležni zdravljenja AIDS-a oz. okuženosti s HIV. V Evropi je ena najbolj prizadetih držav Ukrajina: v letu 2008 je imela več kot 15.000 novih okužb z virusom HIV. (Statistični urad Republike Slovenije)
To je zgolj nekaj dejstev o AIDS-u. In ker vemo, da zdravila za to bolezen zaenkrat še ne poznamo, je potrebno izvajati predvsem preventivne ukrepe. Vsako leto tudi na naši šoli ob svetovnem dnevu boja proti aidsu, 1. decembra, pripravimo stojnico, ki je namenjena je vsesplošnemu osveščanju in boljši obveščenosti dijakov o možnostih okužbe z virusom in opozarjanju, da je pandemijo aidsa mogoče zajeziti s posredovanjem ustreznih informacij.

TURNIR V ODBOJKI IN FUTSALU
Vsako leto v okviru dijaške skupnosti organiziramo turnir v odbojki in futsalu za dijake naše šole. Turnirja se udeležijo predstavniki in predstavnice razredov, ki na turnirju želijo sodelovati. Med seboj se pomerijo ekipe 1. in 2. letnikov ter 3. in 4. letnikov, v finalih pa se pomerijo zmagovalci med seboj. Tako pri odbojki kot pri nogometu, morajo biti v ekipah obvezno zastopani tako dijaki kot dijakinje. Dijaki in dijakinje, ki niso del ekipe, se turnirja udeležijo kot gledalci/ke.
Te dejavnosti na šoli potekajo že tradicionalno, si pa prizadevamo, da vsakoletno organiziramo še kaj (organizacija kakšnega koncerta, predavanja ali kakšnega drugega projekta v sodelovanju z Dijaško sekcijo Kluba ptujskih študentov ali Dijaško organizacijo Slovenije.)

DEJAVNOSTI 2012/13

26. 10. 2012 / Fazanjada   PRISPEVEK

16. 11. 2012 / Zdrav zajtrk za dijake  PRISPEVEK

30. 11. 2012 / Dan boja proti AIDSU  PRISPEVEK