Šolska pravila Gimnazije Ptuj natisni

ŠOLSKA PRAVILA GIMNAZIJE PTUJ

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

Pravilnik o vpisu v srednje šole

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Zakon o gimnazijah (ZGim)

Pravila šolske prehrane