Svet staršev natisni

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

1. a

Starčič Natalija

1. b

Majcen Vida

1. c

Horvat Andrejka

1. dš

Šmigoc Ajdič Vera

2. a

Jurkovič Nataša

2. b

Plajnšek Damijan

2. c

Štumberger Daniela

2. d

Hameršak Marin Lidija

2. š

Majnik Berghaus Maja

3. a

Rodošek Barbara

3. b

Denac Olga

3. c

Arko Kampuš Katja

3. d

Kralj Gojčič Tatjana

3. š

Gotal Kolarič Ines

4. a

Fekonja Borut

4. b

Planinc Laura

4. c

Klobučar Živa

4. dš

Peklar Srečko

Predsednik Sveta staršev Gimnazije Ptuj je g. Borut Fekonja.

 

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

SKLEPI SVETA STARŠEV

 

 

Rakuša

Silva