Nemška jezikovna diploma natisni

DSD (Deutsches Sprachdiplom)

Spletna stran DSD (Anke Scholz) / DSD (Gerald Hühner)

.                                                                                                                                   .

IZPIT DSD II in DSD I 2018/19

Pouk in priprave na diplomo DSD izvajajo profesorice nemščine Gimnazije Ptuj.

Tabor za pripravo na nemško jezikovno diplomo:

DSD II: 22.–24. 10. 2018  / DSD I: 24. – 26. 10. 2018

Pilotni preizkus: DSD II – november 2018  /  DSD I – marec 2019

Pisni del DSD II: 28. 11. 2018 /  Pisni del DSD I: 14. 3. 2019

Ustni del DSD II: januar 2019  /  Ustni del DSD I: marec/ april 2019

.                                                                                                                                   .

Nemška jezikovna diploma DSD 2016/2017


24.–26. 10. 2016 / Tabor DSD II na Pohorju
Sodelujejo prijavljeni dijaki 4. letnikov. PRISPEVEK

10. in 11. 11. 2016 / Mednarodni rokometni turnir v Zaprešiču na Hrvaškem
Sodeluje šolska moška rokometna ekipa. Mentor: Tomaž Zemljič PRISPEVEK

.                                                                                                                                   .

Pouk DSD kot pripravo na izpit za pridobitev certifikata o aktivnem znanju nemščine začnemo izvajati v 2. letniku. V 2. in 3. letniku se pouk izvaja v okviru rednega pouka in v sklopu izbirnega dela obveznih izbirnih vsebin (OIV), v 4. letniku pa priprave na izpit izvajamo kot izbirni predmet v prvem ocenjevalnem obdobju do izvedbe ustnega izpita.

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del se izvaja običajno v decembru in zajema jezikovne spretnosti bralno razumevanje, slušno razumevanje in pisno izražanje, ustni del izpita pa običajno poteka v januarju. Za ustni del izpita morajo dijaki pripraviti projektno nalogo in predstavitev izbrane teme.

Tabor DSD na Pohorju pripravljajo in izvajajo profesorice nemškega jezika od šolskega leta 2016/17 samostojno (pred tem v sodelovanju s programskim učiteljem/programsko učiteljico za DSD iz Nemčije). Odkar smo v šolskem letu 2014/15 začeli izvajati tudi izpit DSD I, prve tri dni potekajo intenzivne priprave na izpit za pridobitev certifikata o aktivnem znanju nemščine na nivoju C1 (po skupnem evropskem referenčnem okviru za tuje jezike), druge tri dni pa za certifikat na nivoju B1. Dijaki v skupinah rešujejo naloge slušnega in bralnega razumevanja, utrjujejo in poglabljajo znanje slovnice, se urijo v pisnem izražanju, ob večerih pa predstavljajo projektne naloge, ki jih pripravljajo za ustni del izpita. Ob učenju, ki z odmori poteka od 9. ure zjutraj do 19. ure zvečer, ostane tudi nekaj časa za športne aktivnosti in druženje.

Tabor 20111 / Pisni izpit 2010 (G. Hühner)

.                                                                                                                                   .

DSD - Arhiv