Krožek UZG natisni

Program dela za šolsko leto 206-2017

SREDA, 14.10–15.00

MENTORICA: Estera Jelenko

Z dijaki, ki so se pridružili k umetnostno zgodovinskemu krožku, letos spoznavamo naslednje vsebine:

- spremljamo likovno dogajanje na Ptuju, obiskujemo razstave;
- če je le mogoče, smo prisotni tudi pri otvoritvah razstav;
- v razredu namenimo največ pozornosti umetnosti 20. stoletja, s poudarkom na avantgardah;
- spoznavamo največje umetnike 20. stoletja in ikonografijo njihovih del;
- ogledali smo si igrani film "Preživeti Picassa";
- posebno pozornost bomo namenili arhitektu Jožetu Plečniku, saj obeležujemo 60. obletnico njegove smrti in 145. obletnico rojstva.