PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II natisni

 

 

»PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«

Projekt, »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II, je delno financiran s strani Evropske unije, natančneje, iz Evropskega socialnega sklada. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb (do vključno 29 let) na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev. Razpis prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi. Na projektu je zaposlena Nika Ferčec, ki pod mentorstvom socialne pedagoginje Darje Rokavec, opravlja delo svetovalne delavke. Zaposlena bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Na Gimnaziji Ptuj smo s projektom »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«, pričeli 1.4.2017. V tem času je bila zaposlena vključena v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema nadomeščanja, sodelovanja na ekskurzijah, pomoč v učbeniškem skladu in koordinacijo na področju raziskovalnih nalog. Z dijaki dela individualno, kjer se srečuje z različnimi področji, prevzela pa je tudi mentorsko vlogo, ki zajema pripravo dijakov na Mun konferenco v Čedadu in pomoč pri organizaciji Mun konference, ki bo marca 2018 potekala na Gimnaziji Ptuj. Mentorsko vlogo bo prevzela tudi za dijake, ki se bodo udeležili tekmovanja World Scholar's Cup. Zaposlena je prav tako delala samostojno, in sicer v sklopu delavnic »Moj prostor v procesu učenja«, kjer so dijaki prvih letnikov razvijali kompetence učenja učenja.