Knjižnica - Arhiv 2012/13 natisni E-pošta

Knjižnični klub v šolskem letu 2012/2013

Letošnje članice knjižničnega kluba Gimnazije Ptuj Dotik knjige – Lucija Vilčnik (2. C), Ana Žuran (2. C), Tamara Galun, (2. C), Lučka Marija Neudauer (2. E), Iris Šömen (2. E), Nina Venta (1. D), Špela Vučak (1. A) in Doroteja Meško (2. C) so bile zelo aktivne skozi vse šolsko leto. Oktobra so sodelovale v mednarodnem mesecu šolskih knjižnic – International School Library Month. Letošnji slogan je bil Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo – School Libraries: a Key to the Past, Present & Future. Ob praznovanju je v knjižničnem klubu Gimnazije Ptuj nastala stripovska uprizoritev z naslovom LJUDJE, KI BEREJO avtorice Lucije Vilčnik (2. C).

Sodelovale so v nacionalnem UNESCO projektu MENJAJ BRANJE IN SANJE – koordinatorica projekta je bila Gimnazija Ledina, vanj pa je bilo vključenih 16 Unesco šol Slovenije. V okviru projekta smo v mesecu aprilu med bralci Gimnazije Ptuj izmenjali 25 knjig. Članice kluba so se 23. aprila 2013 udeležile  zaključne prireditvi na Gimnaziji Ledina. Somentorica dejavnosti na Gimnaziji Ptuj je bila profesorica slovenskega jezika Dušanka Pešec.  Zelo aktivne so bile članice tudi v nacionalnem UNESCO projektu OŠ Franja Goloba Prevalje z naslovom BRANJE – MOJE SANJE. Sodelovale so z videom Branje za sladkanje (avtorica Tamara Galun, 2. C), z esejem  Knjiga prihodnosti (avtorice Ane Žuran, 2. C)  in stripovsko  uprizoritvijo bralnih navad nekoč in danes (avtorica Lucija Vilčnik).

Članice so bile dejavne tudi  v mednarodnem projekti AEC – Asia-Europe ClasroomNET. Letošnja tema je imela  naslov Somewhere Out There, prispevek Gimnazije Ptuj pa Hidden Corners of Ptuj and its Surroundings / Obrazi našega mesta  in okolice. Mentorice aktivnosti sta bili Darja Rokavec in Jelka Kosi.

Mentorica Jelka Kosi

______________________________________________________

AEC • Somewhere Out There • Hidden corners of Ptuj


 

Rezultate projekta si lahko ogledate na spletni strani projekta Somewhere Out There in na Virtual tourist page: http://www.virtualtourist.com/
Direktna povezava na prispevek projektne skupine Gimnazije Ptuj: http://members.virtualtourist.com/m/179429/a7d18/

______________________________________________________

Gimnazija Ptuj • Primer dobre prakse

 

20. junija 2013 je Ministrstva za zunanje zadeve objavilo poročilo za leto 2012, v katerem Gimnazijo Ptuj navaja kot primer dobre prakse v sodelovanju z  ASEF (Asia-Europe Foundation). Celotno poročilo je v elektronski obliki dostopno na strani Ministrstva za zunanje zadeve - Poročilo za leto 2012.

IZSEK IZ POROČILA


______________________________________________________

PROJEKT ACES 2012/13 PRISPEVEK

______________________________________________________

OB SVETOVNEM DNEVU KNJIGE

Zaključek sodelovanja v nacionalnem Unesco projektu Menjaj branje in sanje

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprila 2013, je Gimnazija Ledina gostila sodelujoče iz šestnajstih slovenskih Unesco šol v okviru nacionalnega Unesco projekta – Menjaj branje in sanje. Dogodka se nas je skupaj s profesorico Silvijo Rakuš udeležilo tudi pet dijakov, članov knjižničnega kluba Dotik knjige,  iz  Gimnazije Ptuj. Ob prihodu na Gimnazijo Ledina smo bili deležni toplega sprejema s pogostitvijo ter z bogatim kulturno-literarnim programom, ki ga je skupaj z dijaki ledinske gimnazije pripravil in izvedel koordinator projekta na njihovi šoli, Gregor Erjavec. Sledile so delavnice v skupinah, na katere smo se predhodno pripravili tako, da smo pod mentorstvom knjižničarke Jelke Kosi in profesorice slovenskega jezika Dušanke Pešec prebrali roman Jaz in ti (Io e te), ki ga je napisal italijanski pisatelj Niccolò Ammaniti. Dejavnosti v naši skupini je pripravila in na zelo zanimiv način vodila mentorica bralnega kluba na Gimnaziji Ledina, Andreja Pavle Jurman. V prijetnem in sproščenem vzdušju smo razpravljali o posameznih odlomkih iz romana, za popestritev pa smo si ogledali tudi nekaj najzanimivejših izsekov iz istoimenskega filma, ki je bil posnet po literarni predlogi v režiji Bernarda Bertoluccija. Nestrpno pa smo vsi  čakali na izmenjavo zbranih knjig med vsemi udeleženci prireditve, ki je vsaj za nas predstavljala vrhunec dogodka, saj smo tudi mi s seboj prinesli knjige, ki smo jih postavili na knjižno polico, s katere si je nato vsak izbral eno in iz nje prebral zapisano posvetilo, namenjeno bodočemu bralcu.  
Ob zaključku srečanja nas je s svojim obiskom počastila tudi namestnica nacionalne koordinatorice UNESCO ASP mreže Slovenije, Ljubica Kosmač, ki je organizatorje prireditve in vse sodelujoče v projektu zelo pohvalila ter nam zaželela uspešno sodelovanje in nadaljevanje projekta tudi v naslednjem šolskem letu.

S tem dogodkom je Gimnazija Ptuj zaključila letošnje sodelovanje v Unescovem nacionalnemu projektu Menjaj branje in sanje, ki ga je za slovensko mrežo Unescovih šol organizirala Gimnazija Ledina. Več o projektu na šolski spletni strani: MENJAJ BRANJE IN SANJE

Matevž Hernja , 1. e

Nekaj vtisov z dogodka ... Foto: Klemen Čemažar, Gimnazija Ledina

______________________________________________________

Projekt Comenius in izmenjave

Jelka Kosi (Španija) Spletna stran projekta: http://raindropsgimptuj.weebly.com/index.html

______________________________________________________

MENJAJ BRANJE IN SANJE

Ob Unescovem svetovnem dnevu knjige 2013

Gimnazija Ptuj v času od 23. marca do 23. aprila 2013 sodeluje v Unescovem nacionalnemu projektu Menjaj branje in sanje, ki ga za slovensko mrežo Unescovih šol organizira Gimnazija Ledina.

 

V mesecu marcu in aprilu smo na Gimnaziji Ptuj izvedli aktivnost MENJAVE KNJIG med našimi dijaki in profesorji. Koordinatorici projekta na šoli sta bili Dušanka Pešec in Jelka Kosi. Pri urah slovenščine so slavistke Dušanka Pešec, Marija Holc, Darinka Čretnik, Anita Ekert, Alenka Plohl, Marjana Jeromel, Tatjana Pichler, Silvija Rakuš in Marija Mir Milošič predstavile nacionalni projekt, ki je, kot je zapisano v njegovi predstavitvi, osredotočen na krepitev in širjenje bralne kulture ter k spodbujanju literarne razgledanosti. Kot je predvideval projekt, so dijaki med svojimi prebranimi knjigami izbrali eno, vanjo zapisali posvetilo, citat ali narisali sporočilo, namenjeno bodočemu bralcu. V četrtek, 18. aprila, je v knjižnici Gimnazije Ptuj med dijaki potekala izmenjava zbranih knjig. Šolska koordinatorica UNESCO ASP Darja Rokavec je mlade opozorila na problem nepismenosti  v svetu in da s popularizacijo branja med vrstniki prispevajo k širšemu znanju in z njim k večji kvaliteti načina življenja, danes lastnega, v prihodnosti globalnega. knjižničarka Jelka Kosi pa je spregovorila o branju, o mednarodnem dnevu knjige in o aktivnostih, posvečenih knjigi, ki v aprilu potekajo v Sloveniji. Med udeleženci je stekel pogovor o bralnih navadah, o prebranem in o branju na sploh, ki ga je za ene vedno preveč, za druge pa vedno premalo. Dijaki so ob izmenjavi knjig prejeli revijo Bukla – brezplačno revijo o dobrih knjigah, in spominsko knjižno kazalo.

Duška Pešec in Jelka Kosi______________________________________________________

»Premaknimo svet« na Gimnaziji Ptuj

Teden globalnega učenja je bil priložnost za opozarjane na globalne izzive in soočanje z njimi. Na Gimnaziji Ptuj smo se usmerili v naslednja globalna področja:  revščina, pismenost in otroško delo.

Naslovni plakat: Niko Koderman

Zavedamo se, da sta v današnjem času  možna le  poučevanje in  učenje, ki odpirata oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in nas spodbujata k delovanju za svet večje pravičnosti, enakosti in kulture miru.
Dijaki 3. e oddelka so pod mentorstvom profesorjev Boštjana Šeruge in Vide Otič izvedli ProetContra debato na tezo:   V PRAVIČNI DRŽAVI NE BI BILO REVŠČINE. Teden dni pred izvedbo debate so se dijaki razdelili v 2 skupini , v zagovornike teze  in skupino, ki je tezo zavračala. Dijaki so se iskanja tehtnih in trdnih argumentov lotili zelo študijsko in se poglobili v številne vire in literaturo. Pri debati pa so pokazali neizmerno domiselnost, izvirnost  ter veliko znanja in retoričnih sposobnosti. Sodniki,  ki so bili dijaki ob pomoči obeh profesorjev, so zmago prisodili skupini zagovornikov teze.
Dejavnost MISLITI PRIHODNOST je bila izvedena v okviru rednega pouka pri predmetnem področju KIZ (knjižnično informacijsko znanje), ki je del obveznega dela OIV (obveznih izbirnih vsebin). Dijaki  so s knjižničarko Jelko Kosi ob sodelovalnem učenju, debati in refleksivnem branju spoznavali aktualna vprašanja o pismenosti kot globalnem vprašanju ter njeno soodvisnost od globalnih dogajanj na področju izobraževanja, gospodarskih in socialnih vprašanj, pa tudi o spremenjeni vlogi učenja in poučevanja v digitalni dobi. Domače, skoraj neomejene možnosti izobraževanja, brezplačen dostop do raznovrstnih domačih in tujih tiskanih in netiskanih virov, internetnih baz podatkov in knjižnic v vseh njihovih pojavih oblikah, pa tudi vlogo šolskih knjižnic pri omenjenem, so skušali primerjati z razmerami v tistih delih sveta, kjer sta izobraževanje in pismenost za mnoge le nedosegljiv sen – pot v neodvisnost in svobodo. Dijaki so uzavestili dejstvo,  da je pravica do pismenosti v najširšem smislu (funkcionalna, bralna, matematična, računalniška, medijska, digitalna, informacijska, knjižnična, omrežna, socialna, poslovna, zdravstvena …)  ena temeljnih človekovih pravic in da sodi med najpomembnejša področja trajnostnega razvoja.
Želimo si, da bi naši gimnazijci v slogu gesla globalnega učenja v resnici ukrepali. Sprva  kot učeči se mladi, ki bodo kasneje kot razgledani ljudje lahko v svojem vsakodnevnem življenju ali ravnanju na svojih poklicnih področjih delovali tako, da bodo premaknili svet tja, kjer ne bo več otroškega dela, nepismenosti in neizobraženosti ter bodo po svojih zmožnostih prispevali h globalnemu izobraževanju in medkulturnemu dialogu.
Do takrat pa udeležencem dejavnosti Misliti prihodnost želimo, da bi se čim bolje opismenili in globalno izobrazili, morda tudi s pomočjo internetnih baz podatkov kot so  Google Books, Google Scholar, Europeana, EDL (EuropeanDigitalLibrary), TED – IdeasWorthSpreading, EbscoHost, Amazon, Project Gutenberg, Kvarkadabra – Časopis za tolmačenje znanosti, SLI (Slovenska literatura na spletu), dLib.si – Digitalna knjižnica Slovenije in baza COBISS – Kooperativni online bibliografski sistem in servis, ki so jih spoznali med aktivnostjo Misliti prihodnost in so ta trenutek v Sloveniji še vedno zastonj. Zapišemo lahko še ugotovitev, da ob vseh obstoječih globalnih elektronskih bazah podatkov, v njih dostopnem znanju ter globalni informacijski povezanosti sveta tiskana knjiga v slovenskem prostoru še vedno ohranja pomembno vlogo in vpliv na pismenost svojih državljanov.
Vsem dijakom je bila namenjena interaktivna razstava z uvodnim delom,  kaj je globalno učenje in s pozivom k etični potrošnji. Na razstavi so se dijaki srečali s pojmi: otroško delo, sweatshop, pravična trgovina, etična potrošnja, svetovni razporejenosti otroškega dela in kršenje pravice do izobraževanja, z dejstvi, koliko otrok in mladih trenutno ni v šoli, ker morajo delati in imeli so možnost sodelovati v kvizu »Hitre superge«. Skozi film, ki je objavljen tudi na šolski spletni in facebook  strani, so spoznali, kdo je skrit za njihovo jutranjo kavo, za koščkom čokolade, ki si ga privoščijo, za športnimi copati, za novo majico in kaj lahko storijo, da prekinejo krog izkoriščanja.

Poročilo zapisali: Boštjan šeruga, Jelka Kosi, Darja Rokavec / foto: Branimir Rokavec

______________________________________________________

S KNJIGAMI DO SVOBODE – slogan 28. slovenskega knjižnega sejma

Od 21. do 25. novembra 2012 bodo v Cankarjevem domu na ogled domače in tuje knjižne novosti. Na sejmu bo sodelovalo 71 založb in 21 malih založnikov, na sporedu je 129 dogodkov.  Osrednja pozornost bo namenjena izzivom založništva, elektronski knjigi in dostopnosti založniških vsebin na spletu.

Kot povabilo na sejem in v premislek pa izbrani misli:

Na svetu izide vsakih trideset sekund ena knjiga. Ni pomembno, ali jih preberemo deset, sto, tisoč ali deset tisoč. Pomembno je, kako gledamo na svet po koncu branja. egijnK man ondev ojajlvatsop oladelgo. (Zdravko Kafol, član UO 28. SKS)

Obstaja država, v kateri nakupovanje knjig naglo narašča. Ima desetkrat manjši BDP na prebivalca kot Slovenija, več kot 30 odstotkov nepismenih, 24 uradnih jezikov ... in milijardo prebivalcev. To je Indija.  (Andrej Blatnik)

Več o sejmu na: http://www.knjiznisejem.si/

Jelka Kosi

______________________________________________________

Ravnateljica sprejela dijake, ki so delali v projektih azijsko–evropske učilnice (AEC)

V ponedeljek, 19. 11. 2012, je ravnateljica Melani Centrih sprejela dijakinje, ki so  sodelovale v projektih Homeseek II in Crossing the borders – feeling the others.

Ob tej priložnosti jim je osebno čestitala za osvojeno zlato nagrado in nagrado z odliko, jih spodbudila k nadaljnjemu aktivnemu delu v azijsko–evropskih projektih in jim orisala pomen izkušenj in znanj, ki so jih pridobile z delom v projektu, za  njihovo nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot.
Na osvojeni nagradi so se s čestitkami odzvali tudi Oto Težak – predsednik Sveta staršev  Gimnazije Ptuj, Maja Žužek – Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Mojca Kleva – evropska poslanka, Mojca Škrinjar – državna sekretarka na MIZKŠ, Žiga Turk – minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ,  Mirjana Ule –profesorica na FDV (UL), Vlasta Nussdorfer – predsednica Belega obroča,  Zdenka Čebašek  Travnik – varuhinja človekovih pravic in Milan Kučan – nekdanji predsednik države.

Darja Rokavec / foto: Branimir Rokavec

______________________________________________________

12.–16. 11. 2012 / Teden globalnega učenja

Na šoli bomo izvedli naslednje dejavnosti: KIZ - Misliti prihodnost (Jelka Kosi), Razstava Soočenje z globalnimi izzivi – otroško delo (Darja Rokavec, Renata M. Furman, Jelka Kosi), debata "V pravični državi ne bi bilo revščine" (Vida Otič, Boštjan Šeruga).  PRISPEVEK

______________________________________________________

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC – OKTOBER 2012
Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo
Šolske knjižnice v mesecu oktobru praznujejo svoj mednarodni mesec. IASL – International Association of School Librarianship (Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev) je leta 1999 prvič uvedlo mednarodni dan knjižničarjev in sicer na četrti ponedeljek v oktobru. To združenje je ustvarilo forum za ljudi, ki se zanimajo za spodbujanje učinkovitosti šolskih knjižnic. IASL deluje v sodelovanju z drugimi strokovnimi združenji in agencijami. Delovanje tega združenja zajema šolske knjižničarje, učitelje, knjižnice in svetovalce po celem svetu.

V Sloveniji smo  šolski knjižničarji prvič praznovali svoj dan 22. 10. 2007. Glavni namen praznovanja tega meseca je, da šolsko in širši javnost opozorimo na pomen šolskih knjižnic za učenje in raziskovanje. Letošnje geslo mednarodnega meseca šolskih knjižnic ''ŠOLSKE KNJIŽNICE – VEZ MED PRETEKLOSTJO SEDANJOSTJO IN PRIHODNOSTJO'' opozarja na bogastvo, ki ga knjižnice hranijo. V šolskih knjižnicah so shranjene knjige in dokumenti, ki pričajo o preteklosti, ohranjajo zgodovino, skrbijo za sedanjost in prihodnost dijakov s tem, da jih opremljajo s kompetencami, ki so potrebne za uspešno delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice dijake opremljajo za življenje.
Ob letošnjem praznovanju je v knjižničnem klubu Gimnazije Ptuj nastala stripovska uprizoritev z naslovom LJUDJE, KI BEREJO avtorice Lucije Vilčnik.Več o IASL – International Association of School Librarianship (Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev): http://www.iasl-online.org/events/islm/

______________________________________________________

Asia-Europe ClasroomNET / Dva projekta Gimnazije Ptuj nagrajena

Kot smo že poročali, so bili ptujski gimnazijci in njihovi mentorji v preteklem šolskem letu ponovno zelo aktivni v azijsko-evropski učilnici. Dva projekta, ki sta prišla v ožji ocenjevalni izbor (prvih 6 najboljših projektov), sta bila nagrajena.

Naslov zlati nagrajenec prejme projekt HOMESEEK 2 (mentorica Darja Rokavec), naslov projekt z odliko pa projekt Crossing the Borders, Feeling the Others (mentorica Jelka Kosi). http://aec.asef.org/aecnet/current_conferences_awardfinalists.html

Mentoricama in sodelujočim dijakom čestitamo za izjemen uspeh!

______________________________________________________

BRALNA ZNAČKA za odrasle

V sodelovanju s knjižnico Ivana Potrča Ptuj vas vabimo k bralni znački za odrasle. Za dosego bralne značke je potrebno prebrati pet knjig iz priloženega seznama in oddati izpolnjeno mapico "bralna značka za odrasle". Letošnja zaključna prireditev bo predvidoma 4. 12. 2012 v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj s Triom Musica in Pravljičnim večerom za odrasle ter s knjižnimi nagradami.

______________________________________________________

POVABILO V KNJIŽNIČNI KLUB

Vabilo

______________________________________________________

AEC-Net projekt med finalisti

V šolskem letu 2011/2012 so v okviru mednarodnega projekta AEC-NET (Asia-Europe Classroom Network) članice knjižničnega kluba Gimnazije Ptuj (Lucija Vilčn, Iris Šömen, Doroteja Meško, Barbara Vute, Iva Milenkovič,  Špela Cvetko, Paula Djukanović, Irena Čačič, Maruša Dovečar, Nika Jošt, Ana Žuran, Lučka Marija Neudauer, Ana Krajnc, Melanie Golob, Urška Ljubec, Karin Novak, Eva Vidovič in Anja Draškovič) pod mentorstvom knjižničarke Jelke Kosi sodelovale v mednarodnem projektu Crossing the Borders, Feeling the Others/Premagovanje meja - občutenje drugih. Predsednik komisije Zhang Hongtie (director organizacije People-to-People Exchange, ASEF) je danes, 5. 10. 2012, sporočil, da je projekt uvrščen med finaliste projektov za šolsko leto 2011/2012.  Sporočilo lahko preberete na: http://aec.asef.org/

______________________________________________________

Projekt ACES – Uvodno srečanje projektnih skupin 2012/13

Letošnje uvodno srečanje projektnih skupin ACES (Academyof Central EuropeanSchools s sedežem na Dunaju) je tokrat potekalo v Sloveniji, v Laškem, od 24. do 28. septembra. Vsakoletno srečanje udeležencev iz izbranih šol, imenovano Kick-off Meeting, je namenjeno spoznavanju, druženju in izobraževanju o izvedbi projektov. Tema letošnjega natečaja je medijska pismenost, njegov naslov pa REALITY CHECK – HOW WE PERCEIVE AND CONSTRUCT OUR REALITY THROUGH MEDIA. Petdnevnega dogodka se je udeležilo okrog 300 učencev, dijakov in profesorjev iz srednjeevropskih šol, predstavnikov Erste Stiftung  z Dunaja, Interkulturelles Zentruma z Dunaja in Včeli doma iz Bratislave ter predstavnikov ministrstev za šolstvo in novinarjev.  V imenu Gimnazije Ptuj smo se srečanja udeležile  Tadeja Vaupotič (4. b) kot izbrana tutorka, članica aces Councila,  Sanja Špindler (3. g) kot predstavnica projektne skupine Gimnazije Ptuj in knjižničarka Jelka Kosi, somentorica projekta.

Dneve smo preživljali na sestankih,  delavnicah in izletih, povezanih z letošnjo temo.  Z veliko igre, razmišljanja, ustvarjanja in raziskovanja smo dognali, kako je biti del projekta aces, kako ob skupnem ustvarjanju spoznavati druge kulture, utrjevati in razvijati medkulturnost ter kako prispevati k temu, da bodo končni izdelki čim kvalitetnejši.

Teden smo začeli z igro imenovano Laško game, saj je potekala po celotnem mestu Laško. Na tem štiriurnem orientacijskem pohodu smo na 25-ih postojankah opravljali različne naloge in igrali igre. Sledilo je delovno srečanje profesorjev in dijakov posameznih držav udeleženk, na katerem smo izmenjali svoje dosedanje izkušnje s sodelovanjem v projektu aces in se pogovarjali o svojih pričakovanjih. Naslednje dni smo posvetili  izpopolnjevanju načrtov za skupne projekte in dogovarjanju o njihovi izvedbi. Udeležili sva se različnih  delavnic,  ki so bile tematsko povezane z naslovno temo (npr. kritična uporaba medijev, klišeji v oglaševanju, načrtovanje in izvedba celoletnega mednarodnega projektnega dela in spoznali motivacijske igre). Samo dijakom je bila namenjena filmska delavnica, profesorjem pa delavnica z uporabo metode World Caffee. Izkusili smo različne metode učenja in poučevanja, ter razvijali veščine in spretnosti za izvedbo mednarodnega projekta na temo medijske pismenosti. Večerna druženja so bila manj formalna, namenjena ustvarjalnim delavnicam ter  kopanju.  Naš teden pa ni potekal samo v sklopu hotelskega kompleksa, saj smo si ogledali tudi celjski grad in mesto Celje.

Ker se s KICK OFF-om acesovo leto začne, je ena najpomembnejših dejavnosti na srečanju bolje spoznati predstavnike partnerskih šol.  Letos Gimnazija Ptuj sodeluje s Private English Language  School iz Bolgarije. Na srečanju sta jo zastopali  dijakinji Mariya Tekerlekova in profesorica Dimitrinka Arnaudova. Naslov našega skupnega letošnjega projekta  se glasi Close Up –  Our Voices, Our World. V naslednjih šestih mesecih (projekt se zaključi marca 2013) bomo razvijali svojo medijsko pismenost, spoznavali poklice povezane z mediji, poiskali dobre in slabe plati medijev, ustvarjali medijska sporočila, gradili  projektno internetno strani, oblikovali  ekipo šolskih novinarjev … predvsem pa z bolgarskimi dijaki oblikovali skupni elektronski časopis. Da bo medsebojno delo lažje potekalo, načrtujemo izvedo dveh izmenjav. V Novembru 2012 bodo naši  dijaki, vključeni v letošnji acesov projekt, odpotovali v Bolgarijo. Dijaki partnerske šole iz Bolgarije pa bodo naši gostje predvidoma marca 2012.

Po tednu, polnem dobrih idej in na novo sklenjenih prijateljstev, smo postali bogatejši za še eno prijetno izkušnjo. Vse, ki želite bogatiti svojo medijsko pismenost, vabimo, da se nam pridružite v letošnjem mednarodnem acesovem projektu. Prijave zbirajo mentorice Manja Bratuž, Renata Merc Furman, Darja Rokavec in Jelka Kosi.

Sanja Špindler, 3. g in Jelka Kosi, knjižničarka

______________________________________________________

PREGLED DEJAVNOSTI 2012/13