Matura natisni

Opredelitev splošne mature

Splošna matura je izpit, ki ureja prehod med gimnazijo in univerzo. Z uspešno opravljeno splošno maturo pridobi kandidat srednjo izobrazbo in tako možnost vpisa v katerikoli univerzitetni ali strokovni študij, večinoma brez zahtevanega preizkusa znanja, potrebnega za izbiro kandidatov na univerzi.

Maturitetne izpite opravljajo vsi kandidati hkrati po enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili. Z opravljeno splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanja, ki so določeni s cilji gimnazijskega programa ali programa maturitetnega tečaja.

DRŽAVNI IZPITNI CENTER (RIC) / Splošna matura

MATURITETNI KOLEDAR

_____________________________________

KONTAKT

Tajnica maturitetne komisije: Renata Merc Furman

Tel.: 02 748 28 17

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Sreda           13.00–14.00

Po dogovoru se lahko oglasite tudi v drugih terminih. Prosimo, da tajnico ŠMK kontaktirate po elektronski pošti in se dogovorite za sestanek.

_____________________________________

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval

Drage maturantke in dragi maturanti,

vabimo vas na slavnostno podelitev maturitetnih spričeval, ki bo 13. julija 2020 v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj. Zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa bo podelitev potekala v štirih skupinah po naslednjem razporedu:

4. a ob 12:00,

4. b ob 12:45,

4. c ob 13:30,

4. dš in 5. a ob 14:15.

Kandidati, ki niste dijaki Gimnazije Ptuj, lahko potrdilo oziroma spričevalo dvignete od 11:00 do 11:40 ali ob 15:00 v pisarni tajnice ŠMK.

Ob vstopu v šolo morate nositi zaščitno masko. V dvorano boste vstopili skozi avlo in jo po podelitvi zapustili pri spodnjem izhodu.

Maturitetno spričevalo je uradni dokument, ki ga morate prevzeti osebno in prejem potrditi s podpisom. Maturanti, ki boste na izpitu iz tujega jezika dosegli ustrezno število odstotnih točk, boste prejeli tudi certifikat o znanju tujega jezika.

Zaradi že prej omenjenih ukrepov na podelitev žal ne morete povabiti svojih staršev, sorodnikov in drugih spremljevalcev. Skupaj z vami se bomo vaših gimnazijskih uspehov veselili vaši profesorji, razredniki in ravnatelj.

Vabljeni!

_____________________________________

 

E-vpogled, ugovor na izračun izpitne ocene ali na oceno, prijava na jesenski izpitni rok

Natančna navodila za e-vpogled, ugovor na izračun izpitne ocene ali na oceno so zapisani na spletni strani https://www.ric.si/splosna_matura/rezultati/.

13. 7. 2020 bodo znani rezultati, ki so za vse kandidate dostopni preko spletne strani https://matura.ric.si (Ric je kandidatom že posredoval podatke za aktivacijo uporabniškega računa pred objavo točk internega dela mature). Preko navedene spletne strani ima kandidat na dan objave rezultatov splošne mature možnost do e-vpogleda svojih rezultatov in do svoje izpitne dokumentacije (izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah, navodila za ocenjevanje). E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2020 trajajo tri dni, in sicer od 13.–15. 7. 2020. Naslednji dan po zaključku e-vpogleda, to je 16. 7. 2020, je rok za vložitev ugovora. Pisen in obrazložen ugovor kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM). Zahtevi mora priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 6,00 EUR za en maturitetni predmet v primeru ugovora na izračun ocene oziroma 33,00 EUR za en maturitetni predmet v primeru ugovora na oceno.

Navodila za pripravo ugovora na oceno

Prijava na jesenski izpitni rok (popravni izpiti, zviševanje ocen, ponovno opravljanje mature)

Rok za prijavo na jesenski izpitni rok je 14. 7. 2020. Prijavite se v pisarni tajnice ŠMK.

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Tisti, ki ima najmanj 3 pozitivne oceneima pravico negativno ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič.

Anonimna elektronka anketa za dijake

Vabimo vas, da izpolnite anonimno elektronsko anketo za dijake, ki bo dostopna preko spletne strani https://matura.ric.si s klikom na povezavo Anketa za dijake.


_____________________________________

OBVESTILO

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, je šola zaprta in s tem tudi prijava k splošni maturi in k posameznemu izpitu iz splošne mature 2020 ni mogoča. O navodilih glede prijav in poteka splošne mature 2020, ki jih bomo prejeli od Republiškega izpitnega centra (Ric-a), vas bomo sproti obveščali.

Šolska maturitetna komisija

_____________________________________

 

Prijava k splošni maturi in k posameznemu izpitu splošne mature 2020

Vsi, ki želite opravljati splošno maturo, popravni izpit, zviševati oceno ali opravljati posamezni izpit (dodatni predmet) splošne mature v spomladanskem izpitnem roku 2020, se morate najkasneje do 31. marca 2020 prijaviti pri tajnici ŠMK Renati Merc Furman.

Dijaki Gimnazije Ptuj boste prijavnico dobili pri razrednikih in jo boste osebno oddali tajnici ŠMK. Ostali kandidati si lahko prijavnico Prijava k splošni maturi natisnete na spletni strani eUprava in jo prav tako osebno oddate tajnici ŠMK.

Kandidati, ki želite opravljati popravni izpit ali zvišati oceno, prijavo oddate na obrazcu Prijava k izpitu splošne mature (eUprava).

Kandidati, ki opravljate poklicno maturo in se boste prijavili k opravljanju posameznega izpita splošne mature, izpolnite obrazec Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature. Ob prijavi morate predložiti fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika. Kandidati, ki še obiskujete 4. letnik, predložite fotokopijo spričevala 3. letnika, fotokopijo spričevala 4. letnika pa takoj, ko ga boste dobili ob zaključku letnika. Če spričeval ne boste predložili, ne boste mogli pristopiti k opravljanju izpita.

Kandidati, ki nimate statusa dijaka oziroma boste opravljali maturitetne izpite kot »21-letniki«, morate ob prijavi predložiti fotokopijo potrdila o plačilu izpitovInformacije o CENI MATURITETNEGA IZPITA IN NAVODILA ZA PLAČILO najdete na tej POVEZAVI.

Prijavnico lahko oddate v času uradnih ur, ki so objavljene v spodnji tabeli.

URADNE URE V MARCU

Oddaja prijavnic za splošno maturo 2020

Dan

Ura

Ponedeljek, 16. 3. 2020

12.00‒14.30

Sreda, 18. 3. 2020

13.00‒14.30

Četrtek, 19. 3. 2020

9.00‒11.00

Ponedeljek, 23. 3. 2020

12.00‒14.30

Sreda, 25. 3. 2020

13.00‒14.30

Četrtek, 26. 3. 2010

9.00‒11.00

Ponedeljek, 30. 3. 2020

12.00‒14.30

Torek, 31. 3. 2020

14.15‒15.00