Projekti UNESCO - Arhiv 2013/14 natisni

17.–23. 7. 2013 • International Youth Summer Camp on Chinese World Heritage / PRISPEVEK

Nagradni natečaj ob dnevu človekovih pravic / RAZPIS

13. 11. 2013 / 15. srečanje UNESCO ASP mreže Slovenije
Srečanja se bo udeležil Žan malek Petrovič, UNESCO glasnik Gimnazije Ptuj.  PRISPEVEK

15. 11. 2013, od 10:30 do 14:10 / Mednarodni dan strpnosti
Mednarodni dan strpnosti bodo skupaj obeležili predstavniki projektne skupine ACES in UNESCO krožek. Dejavnost vodita profesorici Maja Ropič in Nataša Kostanjevec.  PRISPEVEK

28. 11. 2013, Maribor / Slavnostna prireditev ob izidu slovenske UNESCO publikacije Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik
V publikaciji je objavljen prispevek Gimnazije Ptuj o rimski cesti (mentor: Branimir Rokavec). Prireditve se bodo udeležili dijaki UNESCO skupine, spremljata jih mentorici Nataša Kostanjevec in Darja Rokavec.

2. 12. 2013 / Obeležitev svetovnega dne boja proti AIDS-u
Dejavnost pod mentorstvom profesoric Alenke Šuman in Alenke Valentin pripravlja Dijaška skupnost Gimnazije Ptuj.  PRISPEVEK

10. 12. 2013 / Klepet v nemščini (Vrtec Ptuj, Gimnazija Ptuj) PRISPEVEK

13. 12. 2013 / 15. srečanje UNESCOVCEV Slovenije v Koloseju v Ljubljani
Tema tokratnega srečanja je Klepet o UNESCU. Sodelujejo dijaki: Barbara Gaiser, Ana Kovač Ljubec, Žan Ciglar, Tina Turk (vsi 1. d), Žan Kostanjevec (4. e), Špela Horvat, Nina Venta (obe 2. d), Žan Malek Petrovič (2. a), spremljata jih Darja Rokavec in Nataša Kostanjevec.

16. 12. 2013, ob 13:25 v KD / Ogled filma Terraferm
Z ogledom filma bomo obeležili svetovni dan človekovih pravic. Film je namenjen dijakom 3. letnikov, dejavnost organizira profesorica Vid Otič.

20.–24. 1. 2014 / UNESCO • Izdelovanje ladjic iz odpadnega papirja
Predstavniki Kluba UNESCO bodo na razrednih urah pomagali pri izdelavi ladjic iz odpadnega papirja, s čimer se vključujemo v projekt UNESCO ob obeležitvi mednarodnega dne spomina na žrtve holokavsta.

27. 1. 2014 / Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta
Razredi bodo predali izdelane ladjice, aktivnosti bodo potekale tudi pri urah zgodovine. Dejavnost vodijo Nataša Kostanjevec, Darja Rokavec in aktiv zgodovine.  PRISPEVEK

10. 3. 2014 / Sprejem UNESCO glasnika Žana Maleka Petroviča pri OZN odposlancu za mlade

12. 3. 2014 / Sprejem UNESCO glasnika Žana Maleka Petroviča pri ministru za izobraževanje, znanost in šport PRISPEVEK

19. 3. 2014, ob 19:30 / Zaključna prireditev projekta LADJICE (SNG Maribor)
Zaključne prireditve se bodo udeležili člani UNESCO kluba in zainteresirani dijaki, skupino vodita in spremljata Nataša Kostanjevec in Darja Rokavec.

26. 3. 2014 / Kulturni bazar v Cankarjevem domu
Sodeluje Unescov glasnik Gimnazije Ptuj Žan Malek Petrovič.  PRISPEVEK

14. 5. 2014 / 2. UNESCO ASP tek mladih PRISPEVEK 1 / PRISPEVEK 2