UNESCOVI ASP-projekti natisni

UNESCO poslanstvo in UNESCO vizijo uresničujemo na naši šoli v številnih dejavnostih v okviru pouka in v izvenšolskih ter projektnih aktivnostih. Članstvo v mreži UNESCO šol barva našo gimnazijo v šolo, ki gradi na medkulturnem dialogu s poudarkom na človekovih pravicah in demokraciji, jo usmerja po poti medsebojnega sodelovanja in k skrbi za trajnostni razvoj. Dijaki in profesorji Gimnazije Ptuj sodelujemo v različnih aktivnostih nacionalne in svetovne UNESCO mreže šol.

----------------------------------------------------------------------

MEDNARODNI PROJEKT UNESCOV TEK MLADIH

http://unesco.gimptuj.si/

-----------------------------------------------------------------------------

Unescovi projekti v šolskem letu 2016/2017

Fotografski natečaj Vrednote naše šole skozi objektiv   PRISPEVEK

15.–17. 6. 2017 / Vodenje usposabljanja za tim MUN v Italiji
Na povabilo šole Convitto Nationale Paolo Diacono Cividale del Friuli iz Italije Tilen Kolar (3. b) in bivši dijak Tomi Petek vodita usposabljanje tamkajšnjih dijakov za konferenco MUN.

2., 5. in 6. junij 2017 v šolski avli / “Pravična kava in pravični čaj”
V okviru projekta Fair trade (Pravična trgovina) vam bodo dijaki 3. letnikov (skupina DSD II) v glavnem odmoru ponudili kavo in čaj iz pravične pridelave.  Mentorice: Rebecca Riegel, Brigita Podgoršek, Renata M. Furman  PRISPEVEK

17. 5. 2017 / 5. tek mladih slovenske mreže šol UNESCO
SPOROČILO NACIONALNEGA KOORDINATORJA

21. 4. 2017 / Projektni dan DAN ZEMLJE PRISPEVEK

19. in 20. 4. 2017 / 2. slovenski kongres o vodah
Sodelujejo člani Unescovega kluba: Tilen Kolar, Urška Žibrat, Nuša Šteiner, Tajda Špes, Tilen Kröpfl,.

1.–4. 4. 2017  /  Konferenca GimMUN Ptuj 2017 PRISPEVEK
SPLETNA STRAN KONFERENCE
Konferenčni časopis GimMUN News1 / Konferenčni časopis GimMUN News2

17.–19. 3. 2017 / OberMUN v Trstu
Sodelujejo: Marko Čeh (1. c), Žiga Ciglarič (2. b), Sofija Ivanuša (1. c), Nataša Ozvatič (1. b), Nejc Ekart (4. d), Katarina Horvat (4. c), mentorica: Nataša Kostanjevec. PRISPEVEK

4.–12. 3. 2017 / UNESCO Global Citizenship Project – udeležba na svetovnem kongresu v Ottawi
Sodelujeta Ana Ivaniševič in profesor David Hameršak.  PRISPEVEK

16. 12. 2016 / Srečanje slovenske mreže šol in vrtcev UNESCO ob dnevu človekovih pravic v Ljubljani
Sodelujejo člani kluba UNESCO.  PRISPEVEK

9. 12. 2016 / Projektni dan ob dnevu človekovih pravic
Dejavnosti organizira projektni tim: Vida Otič, Alenka Baum, Branka Šijanec in Zdravka Pernek.

3.–6. 12. 2016 / CFMUNESCO v Čedadu v Italiji
Sodelujejo: Patrik Tovornik, Katarina Horvat, Nuša Vučinič, Žan Ciglar, Kaja Maruša König, Žiga Ciglarič, Tilen Kolar; mentorica: Nataša Kostanjevec PRISPEVEK

16. 11. 2016 / Obeležitev dneva strpnosti
Srečanja šol in vrtca Unescovega središča Ptuj v organizaciji Ekonomske šole Ptuj se bodo udeležili dijaki Knjižničnega in Unescovega kluba Gimnazije Ptuj. Mentorice: Jelka Kosi, Nataša Kostanjevec, R. M. Furman  PRISPEVEK

19. 10. 2016 / Predstavitev projekta Fairtrade na konferenci Z globalnim učenjem do globalnih ciljev v organizaciji društva Humanitas
Mentorica: Brigita Podgoršek  PRISPEVEK

14. 10. 2016 / Recital nacionalne Unescove mreže šol "Jezik - kultura in tradicija" v Škofji Loki
Sodeluje 7 dijakov 3. a in 3. d, mentorice: Marija Mir Milošič, Alenka Plohl Podgorelec, Tatjana Gašparič. PRISPEVEK

12. 10. 2016 / Gledališka predstava »Skozi oči begunca«
Predstava, namenjena dijakom 4. letnikov (izbirna SOC, FIL, PSI in Unescov klub), bo uprizorjena v sodelovanju z društvom Humanitas. PRISPEVEK  / ODZIVI

18. 9.–2. 10. 2016 / Strokovna ekskurzija v New York in Washington
Sodelujejo: Tilen Kolar, Nuša Vučinič, Žan Ciglar, Tomi Petek, Nuša Muršič, Jan Harb; dejavnost vodi Nataša Kostanjevec. PRISPEVEK 1

. .                                                                                                                                            .

Unescovi projekti v šolskem letu 2015/2016

Na Gimnaziji Ptuj kot članici Unescove ASP-mreže šol posebej poudarjamo teme, kot so mir in človekove pravice, demokracija, enakopravnost spolov, svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, izobraževanje za trajnostni razvoj, globalno učenje, varovanje okolja, medkulturno učenje, spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina. V šolskem letu 2015/2016 smo te teme vključevali v pouk ter vse Unescove dogodke in projekte, vključno z največjima Unescovima projektoma v tem letu – 4. Unescovim tekom mladih in konferenco GimMUN Ptuj 2016.
Pomembno vlogo pri izvajanju dejavnosti ima klub UNESCO, v katerem je v tem šolskem letu sodelovalo 16 stalnih članov. Srečevali so se enkrat tedensko, razmišljali in debatirali o ciljih trajnostnega razvoja in spoštovanju človekovih pravic, predvsem pa organizirali in izvajali mnoge dogodke in dejavnosti.

V tednu od 28. 9. do 4. 10. 2015 smo se priključili  globalni šolski iniciativi Največja svetovna učna ura  (The World's Largest Lesson), ki smo jo prejeli od Irine Bokove, generalne direktorice Unesca. Cilj iniciative je bil poučiti mlade o globalnih milenijskih ciljih in globalnih ciljih za trajnostni razvoj. Ker smo to tematiko želeli prenesti tudi v lokalno okolje, smo v tednu globalnega učenja (14.–22. 11. 2015) organizirali razstavo z naslovom Kakšen svet si želimo leta 2030? Razstava je bila na ogled v izložbi praznega lokala v središču mesta na Prešernovi ulici, kasneje pa tudi v avli šole.
V septembru 2015 smo sodelovali še pri dveh projektih: Meja in Jezero je – jezera ni. Prireditev projekta Meja je potekala 21. septembra ob svetovnem dnevu miru na Cerjah pri Novi Gorici. Dijaki so sodelovali v različnih delavnicah, posadili drevo miru, predvsem pa z vrstniki iz vse Slovenije izmenjevali misli, izkušnje in ideje ter tako gradili mir, kajti tako kot vojne, tudi mir nastaja v glavah ljudi. Projekt Jezero je – jezera ni je mlade v tem šolskem letu povezal dvakrat, prvič 16. 9. 2015 ob Podpeškem jezeru na Ljubljanskem barju. Tema projekta je bila varovanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostni razvoj. Mokrišče Ljubljansko barje je življenjski prostor mnogim živalim in rastlinam, je izjemna kulturna krajina, ki skriva ogromne zaloge pitne vode, blaži ekstremne vremenske pojave, je vir prehrane, prostor za rekreacijo in sprostitev. Udeleženci projekta so lahko ustvarjali akvarele, spoznavali ptice, kot okoljevarstveniki opravili analizo vodnega okolja, spoznali domorodne in druge vrste kač, se preizkusili kot fotografi, novinarji ali ustvarjalci iz odpadnega materiala. Druga izvedba projekta je potekala 5. 5. 2016 ob Ljubljanici v Ljubljani.
Unescove cilje ter številne ključne kompetence smo zasledovali in razvijali s konferencami MUN (Model United Nations). Konec novembra (26.–28. 11. 2015) je skupina 7 dijakov sodelovala na simulaciji zasedanja OZN v Čedadu v Italiji. Velik del šole pa je bil vključen v organizacijo in izvedbo konference GimMUN Ptuj 2016 (27. 2.–1. 3. 2016), prvega tovrstnega dogodka v Sloveniji. Moto konference „Live and let live“ je bil rdeča nit dela v štirih komitejih, varnostnem svetu, komiteju za človekove pravice, okoljevarstvenem komiteju in komiteju za UNESCO. 70 dijakov iz Tunizije, Italije, Hrvaške, različnih slovenskih gimnazij ter 30 dijakov Gimnazije Ptuj se je v štirih dneh intenzivnih debat preizkusilo v vlogi delegatov ZN.
Na podoben način potekajo tudi konference EYP (European Youth Parliament), le da gre tu za simulacije evropskega parlamenta. Naši dijaki so se udeležili regionalne seje Evropskega mladinskega parlamenta v Kopru (26.–29. 5. 2016), kjer so razdeljeni v različne komiteje razmišljali in debatirali o prihodnosti Evrope.
Pomembno vlogo v zdravem življenju vsakega posameznika mora imeti gibanje, zato je to tudi pomembna Unescova vrednota in jo v ospredje postavljata dva športna dogodka. Unescojada, ki je potekala 2. 10. 2015, je manjši medgeneracijski športni dogodek OŠ Destrnik – Trnovska vas. Tu se dijaki, učenci in vrteški otroci v mešanih ekipah pomerijo v različnih igrah s ciljem igrati pošteno brez goljufanja.
Največji dogodek ne le na Gimnaziji Ptuj, pač pa tudi v celotni slovenski mreži šol  je bil nedvomno 4. Unescov tek mladih na Ptuju, ki ga v starem mestnem jedru organiziramo v sodelovanju z MO Ptuj, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in UNESCO mladinsko platformo. Letos je 18. maja na teku sodelovalo že preko 2100 otrok in 200 mentorjev iz 85 slovenskih in tujih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, pripravili smo preko 30 spremljevalnih dejavnosti, pridružili so se nam številni ambasadorji teka, znane osebnosti iz sveta športa, kulture, izobraževanja, gospodarstva. Naš cilj je mlade navduševati za gibanje in jih učiti, da razgibano telo pomeni tudi razgibane možgane.
Sodelovanje z avstrijsko šolo Bertha von Suttner Schulschiff Wien, ki je edinstvena šola v Evropi, saj ima svoje prostore na ladji na Donavi, poteka že dlje časa. Ker je šola tudi članica avstrijske Unescove mreže šol, je bila letos izmenjava prvič obarvana z Unescovo temo  »Učiti se živeti skupaj«. Dijaki so v mešanih skupinah obiskali štiri ustanove, ki se posvečajo priseljencem in gradijo kulturo miru: Afroazijski inštitut, kulturno društvo Sagya, mestno knjižnico, ki se ponaša z izjemno zbirko otroških knjig v najrazličnejših jezikih ter turški kulturni center Brunnenpassage. Dijaki so imeli priložnost obiskati tudi center Združenih narodov na Dunaju in se seznaniti z njegovim delovanjem s poudarkom na delu z begunci.
Novost med letošnjimi dejavnostmi je sodelovanje v projektu MyMachine. Neprofitna iniciativa fundacije MyMachine s sedežem v Kortrijku v Belgiji ponuja rešitev za vse tiste iskrive otroške ideje, ki običajno žal niso uresničene. Omogoča, da ideje mladih izumiteljev, otrok iz vrtcev ali osnovnih šol, s pomočjo dijakov, študentov in podjetij postanejo resničnost. Kar 176 predšolskih otrok Vrtca Ptuj se je spopadlo z izzivom, kako in kakšen sanjski stroj je mogoče narisati ter kasneje tudi izdelati. Izmed 65 idej je tim, ki so ga sestavljali profesorji in dijaki Gimnazije Ptuj, študenta tehniške šole in vzgojiteljica Vrtca Ptuj, izbral dve, ki sta bili dovolj inovativni in sta predstavljali izziv za nadaljnje delo. Po nekaj srečanjih in debatah so izbrali sanjski stroj »Plavač«, ki so ga naši dijaki ob pomoči mentorja Borisa Zmazka ter sodelavcev z Inštituta Jožef Štefan izdelali ter ob zaključku projekta v Ljubljani (16. 6. 2016) tudi predstavili.
Zelo zanimivo in precej drugačno je bilo dogajanje v okviru projekta Dediščina v rokah mladih –  Mladi posvojijo spomenik. Skupina dijakov 4. letnikov je pod mentorstvom profesorice Jelke Kokol Plošinjak oblikovala družabno igro Rimljan, ne jezi se! Kot osrednjo temo so izbrali Rimsko cesto, osnovni cilj pa je bil dijakom na zabaven in razvedrilen način podati znanje o rimskem imperiju. Igro so javnosti prvič predstavili 31. 3. 2016 na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani.

OBELEŽITEV MEDNARODNIH DNI
Vsako leto na šoli z različnimi akcijami in projekti obeležimo mnoge mednarodne dni. Na svetovni dan učiteljev (5. 10. 2015) smo se spomnili s sodelovanjem v projektu Učenec poučuje. 6 dijakov se je  preizkusilo v vlogi učitelja ter tako razvijalo kompetence, ki jih sicer pri pouku težje razvijajo. Mednarodni dan strpnosti (16. 11. 2015) smo obeležili v sodelovanju z ostalimi članicami središča Ptuj. Okoli 50 otrok iz Vrtca Ptuj, učencev OŠ Destrnik, OŠ Cirkovce, dijakov Ekonomske šole Ptuj in Gimnazije Ptuj ter njihovih vzgojiteljic in učiteljic je ta dan posvetilo druženju in skupnemu učenju. Ob zgodbi »Žoga za vse« so se predšolski otroci in otroci, ki so že na pragu odraslosti, družili, spoznavali ter razvijali veščine komunikacije. Skupaj so razmišljali o različnosti, o svojih močnih in šibkih področjih, predvsem pa o sodelovanju, ustvarjali so like iz zgodbe in zgodbo tudi odigrali. Sproščeno druženje so zaključili s pisanjem sporočil na modre stole in se tako pridružili še projektu Moder stol.
V vseslovensko akcijo Dan za spremembe (2. 4. 2016) so bili vključeni vsi dijaki in profesorji Gimnazije Ptuj ter ogromno pisanih balonov, v katerih so se skrivali srčki s sporočili. Naše skupno sporočilo se je glasilo: »Družbo sestavlja na milijone različnih balonov. Nekateri so rdeči, drugi beli, črni ali rumeni. To je barvit mozaik. Poglejte ga iz daljave in videli boste popolno sliko. Videli boste človeštvo. Srčki v balonih predstavljajo univerzalno dejstvo, da smo vsi ljudje. Popokajmo diskriminacijo, homofobijo, islamofobijo, vse vrste fobij, popokajmo rasizem, seksizem, saj smo vendar vsi ljudje.«
Celotna šola se je spomnila dneva človekovih pravic (10. 12. 2015), tako da so dijaki s pomočjo vprašalnikov merili temperaturo človekovih pravic na šoli. Na (ne-)spoštovanje človekovih pravic smo opozarjali tudi s pisanjem apelov za Amnesty International (2. 12. 2015), s sodelovanjem na Festivalu gejevskega in lezbičnega filma (2. in 3. 12. 2015) ter s sodelovanjem na natečaju Društva za Združene narode za Slovenijo, na katerem je bil esej Tilna Kolarja »Mi vsi umremo« nagrajen. Obeležili smo še slovenske dneve in svetovni dan knjige (18.–23. 4. 2016), dan boja proti aidsu (1. 12. 2015) in s poslanico Irine Bokove ter tematsko debato v klubu UNESCO tudi svetovni dan voda (22. 3. 2016).

Nataša Kostanjevec, koordinatorica za UNESCO

27. 2. -1. 3. 2016 / MUN-konferenca PRISPEVEK

18. 5. 2016 / 4. tek mladih slovenske mreže šol UNESCO
REPORTAŽA S 4. UNESCOVEGA TEKA MLADIH

Novinarja: Tjaša Gajšek in Jure Tumpej / Montaža: Katarina Tement / Snemalci: Katarina Tement, Adam Veselič, Mitja Kostanjevec, Tea Korošec / Mentorice: Renata Merc Furman, Darja Rokavec, Anita Ekert

INFORMATOR 4. UNESCOVEGA TEKA MLADIH  / 4. UNESCOV TEK MLADIH - Prispevek za CNN / Projekt AEC (Montaža: Adam Veselič)

9. 12. 2015 / Podelitev nagrade zmagovalcu natečaja Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu človekovih pravic Tilnu Kolarju
Tilen Kolar (2. b) se bo proslave ob dnevu človekovih pravic in podelitve v Ljubljani udeležil v spremstvu profesorice Nataše Kostanjevec.  NAGRAJENI ESEJ / PRISPEVEK

16. 11. 2015, od 11:00 do 13:00 / Dan strpnosti – Moder stol v Vrtcu Ptuj
Sodelujejo prijavljeni dijaki 1. a, 2. a in 3. a, mentorici: Nataša Kostanjevec in Darja Rokavec. PRISPEVEK 1  / PRISPEVEK 2

16.–24. 11. 2015 / UNESCO • Kakšen svet si želimo leta 2030?
V Tednu globalnega učenja 2015 so dijaki kluba UNESCO v sodelovanju z dijaki in profesorji Gimnazije Ptuj v centru mesta v izložbi na Prešernovi ulici pripravili pomenljivo razstavo z naslovom Kakšen svet si želimo leta 2030? Vabljeni k ogledu.

Agenda 2030 za trajnostni rzvoj PRISPEVEK

. .                                                                                                                                            .

ARHIV 2014/15

ARHIV 2013/14

ARHIV 2012/13

ARHIV 2011/12