UNESCO natisni

---------------  UNESCO ASP mreža šol ---------------

učiti • biti učiti • znati učiti • vedeti učiti • sodelovati  

UNESCO ASP ŠOLA

demokracija • človekove pravice • navigator miru • medkulturni dialog • strpnost • toleranca • sodelovanje

UNESCO ASP ŠOLA

kulturna • naravna • dediščina • varovanje planeta   

UNESCO ASP ŠOLA

solidarnost • prostovoljstvo

-------------------------------------------------------

UNESCO Slovenija

http://www.unesco.si/

http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/unesco/

http://whc.unesco.org/en/statesparties/si

 

UNESCO mladi na facebooku!