Šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev natisni E-pošta

Tekmovanje je bilo izvedeno v sredo, 29. januarja 2014, istočasno na vseh prijavljenih srednjih šolah in sicer diferencirano za gimnazije in strokovne šole.
Tema letošnjega že Xlll. tekmovanja mladih zgodovinarjev je bila »Propad vzhodnega bloka in proces demokratizacije«. Dijaki so se pripravljali s pomočjo vsebin iz različnih učbenikov za četrti letnik. Čeprav je bilo za tekmovanje zainteresiranih precej dijakov, se ga je udeležilo le 17. Priznati je potrebno, da je tema precej zahtevna.
Najuspešnejša je bila Ana Jurgec, 3. d, v ekipi za državno tekmovanje meseca marca  v Slovenski Bistrici pa se ji bosta pridružili še Doroteja Meško, 3. c,  in Nina Venta, 2. d.
Dobro znanje sta pokazali še dijakinji iz 2. a oddelka, Špela Vučak in Nuša Muršič. Vseh pet dijakinj je na šolskem tekmovanju doseglo bronasta priznanja, prve tri pa imajo seveda priložnost poseči še po višjih priznanjih. Kljub temu, da je  gradiva veliko, upamo, da  bodo uspešno zastopale šolo na državnem tekmovanju.

Jelka Kokol Plošinjak, mentorica