JUVENES TRANSLATORES natisni E-pošta
Tekmovanje mladih prevajalcev

Če naj bomo Evropejci res združeni v različnosti, kakor pravi slogan EU, se moramo znati sporazumevati tudi v drugih jezikih.

Gimnazija Ptuj je bila v tem šolskem letu med osmimi izžrebanimi slovenskimi srednjimi šolami, ki so se udeležile tekmovanja mladih prevajalcev Juvenes translatores.
Tekmovanja so se lahko udeležili le dijaki, rojeni leta 1996, in sicer do pet iz vsake šole. V vseh državah Evropske unije je tekmovanje potekalo istočasno, 28. novembra 2013 med 10. in 12. uro po srednjeevropskem času. Dijaki so lahko sami izbrali jezikovne pare (prevajali so lahko iz kateregakoli uradnega jezika EU v katerikoli uradni jezik EU), tema izvirnih besedil pa je bila evropsko leto državljanov. Pri tem so lahko uporabljali slovarje v knjižnih izdajah, med pisanjem pa ni dovoljeno uporabljati računalnikov in drugih elektronskih naprav. Mladi prevajalci ptujske gimnazije, ki so se pomerili z drugimi slovenskimi dijaki, so bili: Ana Krajnc (3. e), Doroteja Meško (3. c), Mitja Zorec (3. e), Ana Žuran (3. c) in Martin Žgeč (3. d).
Posamezna država ima sicer le enega zmagovalca, a so ocenjevalci izrekli priznanja tudi drugim dijakom, ki so se dobro odrezali.  Tako je naša dijakinja Ana Krajnc, ki je prevajala iz angleščine v slovenščino, za svoj prevod prejela posebno priznanje ocenjevalcev, vsi dijaki pa prejmejo potrdilo o sodelovanju.
URADNA STRAN JUVENES TRANSLATORES

Prevajalsko tekmovanje za srednje šole v Evropski uniji od leta 2007 organizira Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji. Čemu takšno prevajalsko tekmovanje?
"Znanje jezikov nas povezuje in omogoča boljše razumevanje drugih kultur. Opremljeni z znanjem jezikov lahko mladi, jutrišnji odrasli, laže oddidejo na študij ali delo v druge evropske države.
Raziskave kažejo, da je v Evropi vedno več povpraševanja po prevajanju in prevajalcih. Pametno bi torej bilo, da se dijaki na to pripravijo. Tekmovanje Juvenes Translatores širi zavedanje o pomenu prevajalskega znanja in opozarja na to, da bi bilo morda dobro pri pouku jezikov znova uvesti prevod kot sredstvo jezikovnega posredovanja." (http://ec.europa.eu/translatores/why/index_sl.htm)

Renata M. Furman