Nemška bralna značka EPI Lesepreis natisni

Na Gimnaziji Ptuj je v četrtek, 5. marca 2015, potekalo tekmovanje v nemški bralni znački EPI Lesepreis, ki se ga je udeležilo 86 dijakov 1., 2. in 3. letnikov. Izmed vseh sodelujočih je 22 dijakov prejelo zlato priznanje, 32 dijakov pa srebrno.
Zlato priznanje je prejelo 10 dijakov iz 1. letnika, 7 dijakov iz 2. letnika in 5 dijakov iz 3. letnika. Srebrno priznanje je prejelo 11 dijakov iz 1. letnika, 11 dijakov iz 2. letnika in 10 dijakov iz 3. letnika. Priznanje za sodelovanje je prejelo 30 dijakov.

SEZNAM DOBITNIKOV PRIZNANJ

Tonja Kolar, mentorica