Unescov mednarodni projekt o globalnem državljanstvu natisni

V Unescov projekt o globalnem državljanstvu, ki je potekal v sodelovanju s Centrom za globalno učenje, TakingITGlobal, Globalnim Centrom za pluralizem in kanadsko komisijo za UNESCO, je bilo vključenih preko 1300 dijakov iz 11 različnih držav. Dijaki smo sodelovali in komunicirali preko socialnih omrežij kot so Facebook, WhatsApp in TakingItGlobal. Ob pomoči mentorjev smo raziskovali vpliv globalnega državljanstva v svoji državi in podatke izmenjevali z drugimi dijaki. Pravih stikov z organizatorji in drugimi dijaki nismo imeli vse do mednarodnega kongresa, ki je od 4. do 12. marca 2017 potekal v Kanadi  v Ottawi. Konference smo se udeležili predstavniki 9 držav (Edmonton - Kanada, Brasilia - Brazilija, El Jadida - Maroko, Aukland - Nova Zelandija, Manila - Filipini, Stockholm - Švedska, Nairobi - Kenija, Ptuj - Slovenija, Alberta - Kanada). Iz vsake sodelujoče države je na konferenci sodeloval en dijak v spremstvu mentorja.
5. marca smo začeli s pisanjem listine “white paper”, ki je bila osnova za našo predstavitev na uradni konferenci UNESCO. Uradno ime listine je International Youth White Paper on Global Citizenship. S to listino in predstavitvijo smo želeli pokazati, da imamo tudi mladostniki, mlajši od 18 let, veliko idej in mnenj glede globalnega izobraževanja. Listino smo napisali v skupini 10 mladostnikov, starih od 14 do 18 let. Pri pisanju so nam bile v pomoč 4 strokovnjakinje s področja šolstva in globalnega državljanstva − Carrie Karsgaard, Dr. Lynette Scultz, Dr. Karen Pashby in Thashika Pillay.
Listina je razdeljena na tri poglavja: Kompleksnost, Raznolikost in razlike, Družba in sočutje. Vsako poglavje je razdeljeno na 4 teme: poletje - naši ideali, jesen - naše skrbi, zima - naša vprašanja in pomlad - naše ideje, kako doseči spremembe pri določenem poglavju. V treh poglavjih smo predstavili naše skrbi, ideje, vprašanja v okviru globalnega državljanstva in predvsem globalnega izobraževanja. Listino smo zaključili v sredo, 9. marca, in začeli pripravljati predstavitev za konferenco UNESCO, ki je potekala naslednji dan. Do četrtka je bila naša predstavitev znana že skoraj vsem na konferenci, saj smo bili prva skupina mladostnikov pod 18 leti, ki je imela svojo predstavitev na uradni konferenci UNESCO. Predstavitev je obiskalo veliko ljudi, celo generalna sekretarka slovenske nacionalne komisije UNESCO Marjutka Hafner. Predstavitev je trajala uro in pol, vključno z vprašanji poslušalcev.
Po 10. marcu smo do našega odhoda imeli še čas za druženje in raziskovanje Ottawe.

V tem projektu sem spoznala veliko novih ljudi in pridobila mnogo prijateljev, s katerimi ohranjam redne stike. Rada bi se zahvalila organizatorju Terryju Godwaldtu, da nam je omogočil potovanje in sodelovanje na konferenci, in našemu mentorju Davidu Hameršaku, ki nam je pomagal v celotnem procesu izvedbe projekta.

Ana Ivaniševič, 3. a

V projektu so sodelovali: Ana Ivaniševič, Jure Pišek, Liza Klajnšek in Kaja Maruša Konig
Mentor: David Hameršak