Pravična kava in čaj 2017 natisni

Pravična trgovina predstavlja alternativni sistem trgovanja med skupinami proizvajalcev iz ekonomsko deprivilegiranih držav (predvsem Afrike, Južne Amerike ter JV Azije) ter potrošniki. Fair trade skuša počlovečiti trgovski proces ter skrajšati trgovsko verigo od proizvajalca do kupca. Načela pravične trgovine prepovedujejo otroško delo, zagovarjajo enakopravnost spolov (pri plačilu in odločanju), zavzemajo se za pošteno plačilo, varne in zdrave delovne pogoje ter varujejo okolje. Organizacije pravične trgovine donirajo denar in spodbujajo razvoj šolstva, zdravstva in dostopnost do čiste vode v nerazvitih državah.  Najpogostejši izdelki so:  banane, kakav, kava, čaj, rože, bombaž, vino in riž.
Dijaki tretjih letnikov, ki obiskujemo pouk DSD 2, smo se vso šolsko leto posvečali vprašanjem o pravični trgovini, raziskovali smo njena načela, produkte, izdelovali plakate, izvedli kviz ter se sladkali s čokolado iz pravične trgovine. V začetku tega meseca (2., 5. in 6. junija) smo fair-tradovci v avli šole pripravili čaj in kavo pravične pridelave. Dijaki so si lahko ogledali tudi plakate, fotografije ter nas povprašali o projektu. Projekt je potekal v sodelovanju s trgovino 3 MUHE iz Ljubljane.

Katarina Tement, 3. c