DIJAŠKA SKUPNOST 2016/17 natisni

DIJAŠKA SKUPNOST 2016/2017

V okviru povezovanja dijakov delujejo na srednjih šolah dijaške skupnost, ki so povezane v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Slednja je nepolitična organizacija, ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Dijaki Gimnazije Ptuj so organizirani v Dijaški skupnosti Gimnazije Ptuj, ko jo sestavljajo predstavnice oz. predstavniki vseh razredov, ki na sejah zastopajo interese dijakov njihovega razreda, posredujejo predloge, mnenja, kritike ..., ki se nanašajo na dolžnosti in pravice dijakov Gimnazije Ptuj. Seje dijaške skupnosti, ki so sklicane praviloma enkrat mesečno, vodi predsednik/ca dijaške skupnosti, ob njegovi morebitni odsotnosti to funkcijo prevzame podpredsednik/ca. Celotno delo je koordinirano s strani širšega predsedstva (predstavnik/ca dijakov v svetu šole, predstavnik/ca odbora za kulturo, predstavnik/caodbor za šport,  varuh/inja dijakovih pravic, tajnik/ca,  tehnični vodja). Dijaška skupnost ima tudi mentorja, ki je profesor/ica na šoli, njegova/njena vloga je pomoč pri organizaciji in delovanju skupnosti.

 

 

ČLANI VODSTVA DIJAŠKE SKUPNOSTI

Predsednica dijaške skupnosti:

Taja Islamovič, 3. a

Podpredsednik in predstavnik v svetu šole:

Tilen Kolar, 3. b

Tajnica:

Klara Vrabl, 2. b

Športni organizator:

Liza Klajnšek, 3. a

Kulturna organizatorka:

Ana Murko, 4. a

Varuhinja dijakovih pravic:

Vita Pernat, 2. b

Tehnični vodja:

Amadej Arnuš, 4. c

Predstavnica razvojnega tima dijakov:

Julija Menoni, 2. b