VABILO na XIX. TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE natisni

Tema tekmovanja: „Druga svetovna vojna“.

Šolsko tekmovanje bo izpeljano na vseh prijavljenih šolah istočasno, in sicer v četrtek,

30. januarja 2020, med 14.00 in 15.00 uro.

 

Prijavljeni dijaki boste  pisali enotno testno polo, ki jo bo sestavil organizacijski odbor tekmovanja.

Tekmovanje bo izvedeno diferencirano za gimnazije in srednje strokovne šole.

Pri pripravah na tekmovanje upoštevajte vso predpisano literaturo, ker drugače ni mogoče zagotoviti tekmovanja pod enakimi pogoji. Dobite jo pri učiteljih zgodovine, morali si jo boste fotokopirati.

 

Najboljših šest dijakov se bo udeležilo državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 28. marca 2020,

na Šolskem centru Postojna. Tekmovali boste posamično in v dveh ekipah.

 

Prijave za šolsko tekmovanje sprejemamo učitelji zgodovine do petka, 17. januarja 2020.

 

Veliko uspeha.

Učitelji zgodovine

 

 

LITERATURA ZA PRIPRAVO NA TEKMOVANJE:

a) Osnovna – za šolsko tekmovanje (GIMNAZIJE)

Aleš Gabrič, Mateja Režek (2011): Zgodovina 4, učbenik za 4. letnik gimnazije. Ljubljana: DZS.

(str. 58-75)

Palumbo, Pietro et al. (1998): 20. stoletje (Zbirka Človek in čas). Ljubljana: Mladinska knjiga.

(str. 12-13, 16-18, 22, 24, 25, 26-27, 34 - na straneh v odebeljenem tisku samo del besedila, ki se nanaša na čas druge svetovne vojne )

b) Dodatna – za državno tekmovanje (GIMNAZIJE)

Davies, Norman (2013): Zgodovina Evrope 2. Ljubljana: Modrijan. (str. 936-990)

Holmes, Richard (2015): 2. svetovna vojna, Veliki ilustrirani vodnik. Ljubljana: Mladinska knjiga.

(str. 50-51, 54-61, 66-67, 77-89, 96-99, 106-121, 124-125, 130-151, 158-179, 182-185, 189-195, 202-217, 220-231, 254-271, 276-281, 284-287, 294-327)

 

c) Dodatna literatura za terenski del za srednje strokovne šole in gimnazije

Fatur, Silvo idr. (1975): Ljudje in kraji ob Pivki (prva knjiga). Postojna: Kulturna skupnost Postojna.

Fikfak, Jurij idr.(2009): Postojna upravno in gospodarsko središče. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Film o zgodovini Postojne (od 38 minute filma)

https://www.youtube.com/watch?v=kVWiNPXByT4 (dostopno 28. septembra 2019)