Biti ali ne biti – MI SMO! natisni
Predstavitev razrednega projekta 2. e-oddelka

V šolskih letih 2010/11 in 2011/12 je pod mentorstvom profesorice slovenščine Alenke Plohl Podgorelec potekal razredni projekt 2. e-oddelka.  Rezultate svojega dvoletnega dela so dijaki predstavili s predstavo, za katero so sami napisali scenarij, svoje izdelke pa razstavili v šolski avli. Predstavljeno  gradivo je rezultat dela dijakov, ki so se izkazali v vsem spektru svoje ustvarjalnosti.

Premiera

Običajno se dijaki evropskih oddelkov v prvem letniku lotijo skupnega branja nekega literarnega dela pri vseh predmetih, da bi na ta način izkusili projektni način dela, ki predvideva medpredmetne povezave in skupinsko delo. Ta problemski način obdelave neke teme spodbuja njihovo ustvarjalnost, medsebojno sodelovanje in usvajanje mnogih veščin, ki jih pri klasičnem pouku ne bi dosegli v tolikšnem obsegu.  Tokrat so dijaki brali Shakespearjevega Hamleta in nastala je predstava Biti ali ne biti – MI SMO!
Kako je potekal dvoletni razredni projekt 2. e-oddelka, Berimo Hamleta pri vseh predmetih?
Vsak čas in vsak bralec ima svojega Hamleta in tudi vsak dijak 2. e ga ima, saj ga je uzrl v luči tistega predmetnega področja, ki ga je izbral za izhodišče svojega raziskovanja. Najprej smo temeljito proučili Shakespearja in Hamleta. Ustvarjali smo dnevnike in pisma Hamleta, Ofelije, Fortinbrasa, Horacija in Gertrude, se urili v raziskovalni dejavnosti, oblikovali seminarske naloge pri matematiki, biologiji, fiziki, zgodovini, geografiji, glasbi, etnologiji, slovenščini, umetnostni zgodovini in športni vzgoji. Ustvarjali smo v kostumografski delavnici s Stanko Vauda in si ogledali film o Hamletu. Tako je nastalo 17 seminarskih nalog, zbirka njihovih povzetkov, poustvarjanje dijakov (dnevniki in pisma), risbe z ogljem, zloženka, knjižno kazalo, scenarij za predstavo, kostumi za predstavo, vabilo in gledališki list.
Terence Hawkins, znameniti raziskovalec Shakespearja, je rekel: »V Hamletu pomene sicer odkrivamo, vendar jih obenem tudi ustvarjamo.«
Predstava Biti ali ne biti – MI SMO!, za katero so scenarij ustvarili dijaki Petra Selinšek, Tadej Tomanič in Primož Vidovič,  je odraz velike ustvarjalne energije 2. e-oddelka, ki se je sproščala v dvoletnem projektu. Premiera je bila v petek, 13. aprila 2012, ob 12.30, ponovitev pa v ponedeljek, 16. aprila 2012, v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj.

V projektu so sodelovali dijaki 2. e-oddelka: Petra Selinšek, Vid Vedlin, Primož Vidovič, Nino Zidarič, Barbara Katarina Kužner, Sandra Potočnik, Gregor Avguštin, Pia Milič, David Kukovec, Žan Belšak, Tomaž Rakuš, Melani Hentak, Tadej Tomanič, Tina Fekonja, Nastja Sluga, Tajda Veršič, Blaž Hameršak, Kristina Kuča, Kaja Tominc, Patricija Nedelko, Lara Carli, Eva Majcenovič, Timotej Petrovič, Jaš Meško, Vanja Marolt, Žan Kostanjevec, Aljaž Vaupotič in Oskar Težak, pod mentorstvom Alenke Plohl Podgorelec, Suzane Maltar, Alenke Valentin, Jovanke Rosič, Viktorja Vidoviča, Aleksandre Pal, Marije Meznarič, Igorja Šeruge, Jožice Lovrenčič Lah, Estere Jelenko, Sonje Bezjak, Petera Marčiča in Jelke Kosi. Razredničarka 2. e je profesorica športne vzgoje Suzana Maltar.

Alenka Plohl Podgorelec in Jelka Kosi

Kraljičin kostum

Ustvarjanje kostumov

Jorikova lobanja

Utrinek z razstave