Strokovna ekskurzija za maturante natisni E-pošta

V petek, 5. oktobra 2012, so dijaki 4. letnikov  usvajali in dopolnjevali svoje znanje na drugačen način. V medpredmetno zasnovani ekskurziji (slovenščina-geografija-zgodovina-umetnostna zgodovina-sociologija-filozofija) smo v Bukovci obiskali domačijo Cirila Kosmača, avtorja letošnjega maturitetnega romana Pomladni dan. Glede na izbiro maturitetnega predmeta so maturanti v štirih skupinah spoznavali tudi druge kraje in znamenitosti zahodne Slovenije: idrijski rudnik živega srebra in mestni muzej v Idriji z geološko in čipkarsko zbirko, kobariški muzej  1. svetovne vojne in Pilonovo galerijo v Ajdovščini. V okviru izbirnega predmeta geografija so dijaki opravili obvezno terensko delo, ki je del interne ocene.

Anita Ekert in Branka Šijanec