Zlato priznanje na geografskem tekmovanju natisni

V petek, 12. aprila 2019, je na Osnovni šoli Podčetrtek potekalo državno tekmovanje iz znanja geografije, kamor sem se uvrstila po odličnem dosežku na območnem tekmovanju na Ravnah na Koroškem. Tako kot vsako leto je bilo tekmovanje razdeljeno na dva dela: terenski in pisni del.

Terenski del tekmovanja zahteva poznavanje družbenogeografskih in naravnogeografskih značilnosti kraja izvedbe tekmovanja, preverja našo orientacijo, rabo zemljevida, splošno znanje, zmožnost opazovanja ...), medtem ko je za pisni del vsako leto izbrana druga tematika. Terenski del, in sicer opazovanje terena v okolici Podčetrtka, je trajal približno eno uro. Temu  je sledilo reševanje testa o opazovani pokrajini. Na terenskem obhodu si je vsak tekmovalec beležil opažanja, ta pa so mu potem pomagala pri reševanju testa. Tudi letos je bil naš spekter opazovanj zelo širok. Pot nas je vodila okrog Podčetrtka, mi pa smo opazovali tako naravne kot družbene značilnosti in bili pozorni na kamninsko sestavo, relief, vodne značilnosti, rabo tal, funkcijo naselja, okoliške stavbe in vpliv turizma na razvoj kraja ter na naselje samo. Ker je Podčetrtek znan po zdravilišču in svoji turistični dejavnosti, se je nekaj vprašanj nanašalo tudi na turizem, ki je močno vplival na razvoj in videz naselja.

Drugi del tekmovanja je bil namenjen preverjanju našega znanja o letošnji predpisani temi »MIGRACIJE – GEOGRAFSKO ZGODOVINSKA POKRAJINSKA POSEBNOST SVETA«. Tekmovanje je zaradi dveh delov trajalo skoraj ves dan, med čakanjem, da popravljalci ocenijo naše teste, in vpogledom v naloge pa je bilo za nas poskrbljeno z izleti in ogledi:  domačije Jelenov greben, Čokoladnice Olimje, Term Olimia in še marsičesa.

Tekmovanje se je zame uspešno končalo, saj sem prejela zlato priznanje in se v svoji kategoriji uvrstila med 15. najboljših dijakov in dijakinj v državi.

Pridobljeno znanje mi ni pomagalo le na tekmovanju, ampak mi je omogočilo tudi boljši vpogled v razsežnost migracij ter težav, povezanih z njimi. In to ne le z evropskega vidika, ampak predvsem z vidika emigracijskih in prehodnih držav, kjer se nahaja jedro težav.

 

Tea Korošec, 4. b